Subsidieregeling voor en door studenten

De gemeente wil van Zwolle een meer aantrekkelijke studentenstad te maken. Met de subsidieregeling Voor en door studenten kunnen actieve Zwolse studenten daaraan een bijdrage leveren. De gemeente maakt het studenten mogelijk om subsidie te krijgen voor het organiseren van een activiteit. Dat kunnen allerlei activiteiten zijn, zolang deze bijdragen aan de ontwikkeling van Zwolle tot een bruisende en levendige studentenstad.
Vraagt u namens een vereniging, of andere organisatie aan? Dan dient u de aanvraag in te dienen via e-Herkenning.

Aanvragen

De subsidie is een bijdrage in de organisatiekosten tot maximaal 80 procent. Het subsidiebedrag bedraagt per activiteit maximaal € 1.000. 

Voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 januari tot en met 30 juni is een budget van € 5.000 beschikbaar. Voor activiteiten die georganiseerd worden in de periode van 1 juli tot en met 31 december is eveneens een budget van € 5.000,-- beschikbaar,  vermeerderd met het eventuele restant uit de eerste helft van het jaar.

Voor wie?

Als aanvrager volg je een opleiding aan een Zwolse MBO-, HBO- of een WO-instelling. Je kunt de subsidie aanvragen met één of meer studenten, al dan niet in georganiseerd verband van een Zwolse MBO-, HBO- of WO-instelling.

Aanvragen met DigiD of eHerkenning

Je kunt de subsidie aanvragen met DigiD, of namens een organisatie met eHerkenning.

Meesturen

  • Activiteitenplan
  •  Sluitende begroting
  • Kopie studentenpas of inschrijving onderwijsinstelling van de aanvrager en medeorganisatoren.
  • Belegstuk IBAN (bankafschrift van maximaal 3 maanden oud, met daarop uw IBAN nummer en te naam stelling)

Hoe lang duurt het?

Indieningstermijn: 

Je kunt het hele kalenderjaar een aanvraag indienen, maar ten minste zes weken voor de uitvoering. De aanvragen worden behandeld in de volgorde van binnenkomst bij de Gemeente Zwolle, omdat er jaarlijks een maximum bedrag beschikbaar is. Wacht dus niet te lang!

Behandeltermijn: 

Het college van burgemeester en wethouders neemt uiterlijk binnen vier weken na het indienen van de aanvraag een beslissing. Je krijgt hierover binnen die termijn schriftelijk bericht.

Beleid en wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen

Algemene Subsidieverordening (hoofdstuk 12)externe-link-icoon

Wetgeving

wetten.overheid.nlexterne-link-icoon

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten en meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.