sedumdak en zonnepanelen

Subsidies en coaching

Wilt u aan de slag om uw straat of buurt klimaatrobuust te maken? U staat er niet alleen voor! Er zijn verschillende subsidieregelingen die u mogelijk kunt benutten om goed van start te gaan. Daarnaast kunt u hulp en advies krijgen door middel van coaching. Ook voor subsidies en coaching geldt dat het een meerwaarde heeft om samen met buren of buurtgenoten stappen te zetten.

Subsidieregelingen

Er zijn verschillende subsidieregelingen die kunnen helpen bij het nemen van maatregelen op het gebied van klimaataanpassingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken. We hebben ze hier op een rijtje gezet. Alle links naar de subsidies treft u onderaan deze pagina.

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft zijn subsidieregeling Klimaat Actief! voor gezamenlijke initiatieven als groene daken, geveltuintjes en het opvangen van regen verlengd. 

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft de subsidieregeling Natuur en samenleving. Hiermee kunt u subsidie aanvragen voor een vergroeningsplan. 

Natuur en Milieu Overijssel

Natuur en Milieu Overijssel heeft een uitgebreid overzicht van subsidiemogelijkheden voor allerlei soorten initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan subsidies van het Oranje Fonds, Burendag en NL Doet. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Er zijn diverse bedrijven die in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen maatschappelijke initiatieven van inwoners steunen. Een bekend voorbeeld is de Rabobank. Daarnaast had bijvoorbeeld Intratuin de actie Tegel eruit, plant erin. Hierbij konden mensen een tegel omwisselen voor een plant. 

Onderwijsinstellingen

Het Zone.college heeft een studentenbedrijf Green Projects. Als uw klus past binnen de leergangen van de opleiding, kan dit studentenbedrijf u misschien helpen bij de uitvoering daarvan en u zo kosten besparen. Ook bij het Deltion College, het Cibap, Artez en Windesheim is zoiets soms mogelijk.