Themakisten wijk- en kinderboerderijen

De wijk- en kinderboerderijen hebben gezamenlijk verschillende themakisten ontwikkeld, die door leerkrachten uit het basisonderwijs te gebruiken zijn tegen een kleine vergoeding. In de themakist zit een handleiding voor de leerkracht en voldoende onderzoeksmateriaal waarmee de leerkracht zelfstandig aan de slag kan.

Geef in de klas eerst een interessante boerderijles en ga vervolgens in de buurt naar een wijk- of kinderboerderij: de Wezenlanden, de Eemhoeve, de Klooienberg, de Schellerhoeve of Park de Stadshoeve. 

Een greep uit het aanbod van leskisten:

  • Groene ontdekkers (groep 0 t/m 3): Met de Groene ontdekkersleskist kunnen jonge kinderen de groene wereld om zich heen ervaren door hun zintuigen te gebruiken. Wat ruikt er bijvoorbeeld lekker op de boerderij en wat vies? Hoe voelen de haren van de dieren? Welke geluiden horen we op de boerderij als we stil zijn? Geschikt voor kleinere groepen kinderen (tot 12 kinderen).
  • Waterdiertjes (groep 3 t/m 8): in deze les komen kinderen van alles te weten over de diversiteit aan waterdiertjes in het oppervlaktewater en hoe ze die kunnen vinden en herkennen.
  • Insecten ( groep 3 t/m 6): de leerlingen gaan insecten vangen en observeren. De kinderen leren wat een insect is en welke soorten er zijn. Speciale aandacht is er voor de bij.
  • Bomen en planten (Groep 6 t/m 8): leerlingen doen individueel een boomonderzoek en leren bomen beter kennen. Met een boommeter rekenen ze uit hoe hoog een boom is en ze onderzoeken planten.

Meer informatie en het actuele aanbod:

Leskist bodemdiertjes