Uitslagen verkiezingen

Vermoeden van een fout in een telling?

Als u denkt dat er fouten zijn gemaakt bij het tellen van de stemmen, dan kunt u dit melden bij de Kiesraad. U kunt dit melden tot 17 juni om 11.00 uur. Gebruik daarvoor het meldingsformulier van het centraal stembureauexterne-link-icoon.

Bijlagen 2 gemeentelijk stembureau verkiezing Europees Parlement 2024

Processen verbaal stembureaus verkiezing Europees Parlement 2024

Uitslagen Tweede Kamerverkiezingen 2023

Bijlagen 2 bij het proces verbaal van het gemeentelijk stembureau

Processen verbaal van de stembureaus op woensdag 22 november

Vaststelling uitslag Provinciale Statenverkiezing 2023 en Waterschapsverkiezing 2023

Op 16 maart 2023 was er een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau in wijkcentrum Het Anker, Voorsterweg 36. Daarin zijn de Zwolse stemmen voor de Provinciale Staten van Overijssel en van het Waterschap Drents Overijsselse Delta geteld.

Vaststelling uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op maandag 21 maart 2022 heeft het centraal stembureau in een openbare zitting de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld

Opgave burgemeester met stemtotalen van de gemeente (N11)

Tellingbestand per kandidaat op stembureauniveau

Uitslagen van verkiezingen vindt u ook op www.verkiezingsuitslagen.nlexterne-link-icoon Daar vindt u ook de uitslagen van verkiezingen die voor 2021 plaatsvonden.