Uitslagen verkiezingen

Informatie over de openbare zitting voor het tellen van de stemmen en uitslagen van eerdere verkiezingen.

Hoofdstembureau

Het hoofdstembureau stelt de uitslag van de verkiezingen vast voor alle gemeenten in Overijssel samen. De burgemeester is daar voorzitter van. Een aantal oud-raadsleden en een jurist van de gemeente, zijn lid.

Als het hoofdstembureau de uitslag voor Overijssel heeft vastgesteld, worden de uitslagen en processen verbaal overgebracht naar het centraal stembureau - de Kiesraad - in Den Haag.

Uitslagen eerdere verkiezingen

Bijlagen 2 bij het proces verbaal van het gemeentelijk stembureau

Processen verbaal van de stembureaus op woensdag 22 november

Vaststelling uitslag Provinciale Statenverkiezing 2023 en Waterschapsverkiezing 2023

Op 16 maart 2023 was er een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau in wijkcentrum Het Anker, Voorsterweg 36. Daarin zijn de Zwolse stemmen voor de Provinciale Staten van Overijssel en van het Waterschap Drents Overijsselse Delta geteld.

Vaststelling uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op maandag 21 maart 2022 heeft het centraal stembureau in een openbare zitting de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld

Opgave burgemeester met stemtotalen van de gemeente (N11)

Tellingbestand per kandidaat op stembureauniveau

Uitslagen van verkiezingen vindt u ook op www.verkiezingsuitslagen.nlexterne-link-icoon Daar vindt u ook de uitslagen van verkiezingen die voor 2021 plaatsvonden.