Veelgestelde vragen Digitale Tweelingstad Zwolle

Op deze pagina van de gemeente Zwolle vindt u aan de hand van antwoorden op veelgestelde vragen allerlei informatie over de Digitale Tweelingstad Zwolle.

Open de Digitale Tweelingstad Zwolle

U kunt de Digitale Tweelingstad Zwolle ook direct bekijken via www.zwolle.nl/3d

Veelgestelde vragen

Een digitale tweeling is niet één ding: het kan van alles zijn. Wat wij er in deze context mee bedoelen is een digitale kopie van Zwolle. Deze kopie wordt gevormd op basis van beschikbare openbare data die gekoppeld is aan een locatie. Denk aan locaties van laadpalen in de stad, energielabels van gebouwen en de real time data over de bezetting in fietsenstallingen.

Door verschillende databronnen te combineren, is het ook mogelijk om analyses en simulaties te weergeven in de digitale tweeling. De digitale tweeling is interactief: iedereen kan zelf instellen welke beschikbare data getoond wordt in de kaart. De basis Digitale Tweelingstad Zwolle is via  zwolle.nl/3d te zien. Neem zelf eens een kijkje.

In de digitale strategie van de gemeente Zwolle staat een aantal speerpunten verwoord. Een digitale tweelingstad is er daar één van. En niet zomaar één: de eerste. We ontwikkelen een digitale weergave van de stad in de vorm van een digitale tweelingstad in 3D. In deze digitale omgeving wordt data uit en over de stad gecombineerd in een 3D digitaal model van de stad.

De digitale tweelingstad helpt met:

 1. Simuleren van scenario’s - zoals hevige regenval en wegverleggingen - en onderzoeken van het effect van maatregelen op de omgeving;
 2. Integreren van data vanuit verschillende beleidsterreinen, omdat de stad een systeem is en het resultaat van een samenspel van verschillende beleidsterreinen die elkaar beïnvloeden, zoals het aanbrengen van extra bomen die de luchtkwaliteit en temperatuur in de stad beïnvloeden.
 3. Visualiseren van de impact van keuzes zoals wat het plaatsen van nieuwe gebouwen doet met de huidige omgeving. Deze aspecten van simulatie, integratie en visualisatie maken het gemakkelijker om keuzes en plannen te maken en dragen bij aan een betere onderbouwing voor en uitlegbaarheid van beleid en besluitvorming.

In Zwolle doet en telt iedereen mee. Het coalitieakkoord 2022-2026 heet niet voor niets ‘Samen voor een waarde(n)volle toekomst’. De Digitale Tweelingstad Zwolle draagt onder andere bij aan:

 • Toegankelijkheid
  Actief beschikbaar maken van openbare informatie.
 • Transparantie
  Laten zien op basis van welke informatie we beslissingen nemen.
 • Gelijkwaardigheid
  Dezelfde informatie in handen.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat werk zo min mogelijk dubbel wordt gedaan. Door een (basis) 3D omgeving neer te zetten, bieden we ook andere partijen een snelle start. Zo hoeft een adviesbureau of architect niet zelf de stad in 3D te modelleren voor een project, maar kan gebruik maken van onze bestaande omgeving. Dat scheelt tijd en geld.

Naast dat het leuk is om te navigeren door deze digitale tweeling van de gemeente Zwolle, heeft ook elke inwoner op een toegankelijke manier inzicht in de open data waarover de gemeente beschikt.

Daarnaast beschikt u op deze manier over veel dezelfde informatie als waar de gemeente ook over beschikt. Zo proberen we inwoners en partners van de gemeente een gelijke informatiepositie te geven.

In de video Toelichting knoppen navigeren Digitale Tweelingstad Zwolleexterne-link-icoon leggen we uit hoe navigeren door de digitale tweeling werkt.

In de video Digitale Tweeling Zwolle - De basisfunctionaliteiten uitgelegdexterne-link-icoon lichten we toe hoe je de basisfunctionaliteiten in de digitale tweeling kunt gebruiken.

In de Digitale Tweelingstad Zwolle kunt u op veel 3D objecten klikken voor meer informatie. Er verschijnt een zogenoemde pop-up met de informatie over bijvoorbeeld een boom of gebouw. Onderaan die pop-up ziet u altijd een link naar de bron van de informatie. Voor sommige objecten hebben we geen (relevante) informatie om te tonen, zoals bruggen.

Ja, dat kan. Zowel als download als rechtstreeks. Alle 3D data die de gemeente zelf heeft gemaakt kunt u zelf downloaden. Via het Geo Informatie Portaal op www.zwolle.nl/kaarten kunt u zoeken op ‘DTZ downloaden’ en de kaart openen. Via die kaart kunt u delen of juist de hele gemeente downloaden. Standaard bieden we een aantal gangbare 3D bestandsformaten aan.

Als u beschikt over GIS software, kunt u onze ArcGIS services ook rechtstreeks hergebruiken, zonder te downloaden.

Bent u op zoek naar een ander formaat? Of zoekt u de specifieke GIS services? Kijk dan voor contactgegevens bij de vraag ‘Waar kan ik terecht voor andere vragen?’.

3DNL is een product van Cyclomedia, een bedrijf dat allerlei zogenoemd beeldmateriaal maakt voor de gemeente Zwolle. Vanaf de openbare weg en vanuit de lucht maakt dit bedrijf foto’s. Dat gebeurt onder andere vanuit vliegtuigen die op circa drie kilometer hoogte vliegen. Tijdens het vliegen worden foto’s genomen en zogenoemde puntenwolken (point clouds) ingewonnen.

Point clouds worden in essentie gemaakt door signalen naar de grond te sturen. Afhankelijk van hoe snel en de manier waarop een signaal terugkomt, wordt de exacte positie en hoogte bepaald van het punt waar het signaal stopt. Op die manier ontstaan miljoenen punten die de exacte hoogte van gebouwen, bomen en andere objecten weergeven.

Door alle signalen te combineren, wordt een point cloud gemaakt van de hele gemeente. Cyclomedia combineert die point cloud met de foto’s. Zo krijgt elk punt een kleur uit de foto. Door die punten aan elkaar te rekenen, ontstaat een 3D-objectenbestand (3D-volumen en -oppervlakken). Dat wordt ook wel een mesh genoemd. Die mesh is de fotorealistische weergave.

Ja. Als eerste gemeente heeft Zwolle in oktober 2022 een sessie georganiseerd over de fotorealistische weergave ‘3DNL’ waarin allerlei ethische aspecten onderzocht zijn. Naar aanleiding van die sessie heeft de gemeente stappen genomen om zo goed als mogelijk om te gaan met de gevonden ethische aspecten. Voorbeelden daarvan zijn deze informatiepagina met veelgestelde vragen en het actief verbergen van de weergave vanaf een bepaald zoomniveau.

Het verslag van deze sessie is te vinden op de pagina Begeleidingsethiek gemeente Zwolleexterne-link-icoon.

Alle informatie in de openbare versie van de Digitale Tweelingstad Zwolle is afkomstig uit openbare bronnen. Bijvoorbeeld de informatie over bomen is afkomstig van de gemeente Zwolle die haar bomen beschikbaar stelt als open data (voor meer informatie, zie www.zwolle.nl/opendata). Bijvoorbeeld de informatie die aan gebouwen is gekoppeld, is ook allemaal openbare data. Voor meer informatie over de pandkenmerken, zie de vraag Waar vind ik de bronnen achter de data?.

Meer informatie over de manier waarop Cyclomedia foto’s maakt en omgaat met privacy vindt u op Cyclomedia en privacyexterne-link-icoon.

Met de veelgestelde vragen en hulpvideo’s op deze pagina proberen we al zo veel mogelijk informatie te delen. Heeft u nog vragen of hulp nodig? Dan kunt u een e-mail sturen aan geopoort@zwolle.nl.

Staat uw vraag niet tussen de veelgestelde vragen of wilt u nog nadere toelichting? Dan kunt u een e-mail sturen aan geopoort@zwolle.nl.