Vergoeding sport voor kinderen en jongeren

Is er weinig geld om te kunnen sporten? Dan kan het Jeugdfonds Sport Zwolle extra geld geven. Dat geld is voor de contributie van de sportclub, maar ook voor kleding en andere spullen die nodig zijn voor de sport. Door het geld van het Jeugdfonds Sport wordt het sporten vaak gratis.

Voorwaarden

Het Jeugdfonds Sport Zwolle is er voor:

  • Kinderen van 4 t/m 17 jaar
  • Jongeren van 18 t/m 23 jaar

Voor de ouder/verzorger van een kind en jongeren geldt dat het inkomen niet hoger mag zijn dan 130 % van de geldende bijstandsnorm. Het Jeugdfonds Sport Zwolle is er ook voor gezinnen en jongeren die in de schulddienstverlening zitten en daarom weinig geld hebben.

Om geld van het Jeugdfonds Sport te krijgen, mag het inkomen van de ouder(s) of jongere niet te hoog zijn. Toeslagen van de Belastingdienst en het vakantiegeld tellen niet mee.

In dit overzicht staan de meest voorkomende inkomensgrenzen. Afhankelijk van de woonsituatie kan dit hoger of lager zijn. De bedragen zijn netto en zonder vakantiegeld.

Ouders, ouder dan 23 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd

130% bijstandsnorm (netto)
Alleenstaande ouder, zelfstandig wonend€ 1.585,53
Echtpaar of samenwonend, zelfstandig wonend€ 2.265,04

Jongeren zonder kinderen

130% bijstandsnorm (netto)
Alleenstaand, jonger dan 21 jaar, bij ouder(s)/verzorger(s) inwonend€    391,42
Alleenstaand,  18 t/m 23 jaar, zelfstandig wonend€ 1.585,53
Echtpaar of samenwonend en beiden jonger dan 21 jaar, zelfstandig wonend€ 2.265,04

Jongeren met kinderen

130% bijstandsnorm (netto)
Alleenstaand, jonger dan 21 jaar, bij ouder(s)/verzorger(s) inwonend€     391,42
Alleenstaand, 18 t/m 23 jaar, zelfstandig wonend€ 1.585,53
Echtpaar of samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar, zelfstandig wonend€ 2.265,04
Echtpaar of samenwonend, 21 t/m 23 jaar€ 2.265,04

Aanvraag

U kunt een aanvraag doen via een tussenpersoon. Vraag aan de juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener, medewerker sociaal wijkteam of hij/zij een aanvraag voor u kan doen. Degene die de aanvraag doet, noemen we ‘de intermediair’.

U kunt ook zelf een online aanvraag doen. Dan neemt een medewerker van Sportservice Zwolle contact met u op. Zelf aanvragen kan via de website Kies een Clubexterne-link-icoon.

Alle informatie en spelregels hierover vindt u op de website van het Jeugdfonds Sport Zwolleexterne-link-icoon.