Vergunning Gamecenter

De gemeenteraad heeft op 8 mei 2023 de gewijzigde APV vastgesteld waardoor het nu verplicht is om een vergunning aan te vragen voor de vestiging van een gamecenter. In Zwolle kan er kan één gamecenter worden toegestaan.

Sinds 24 mei 2023 geldt de Regeling Gamecenter Zwolleexterne-link-icoon en de bijbehorende procedureregels voor het indienen en beoordelen van een aanvraagexterne-link-icoon voor een exploitatievergunning gamecenter in de gemeente Zwolle (hierna te noemen: procedureregels).

De laatste jaren hebben verschillende initiatiefnemers zich gemeld met plannen voor een gamecenter (arcadehal met “fun and gaming”, in combinatie met horeca) in Zwolle. De wens van een gamecenter in Zwolle is de afgelopen jaren integraal beoordeeld. Daarbij is ingegaan op de vraag of een gamecenter verslaving zou bevorderen of niet. De conclusie was dat dit niet het geval is, en dat er ruimte is voor dit soort gelegenheden in Zwolle. Er moesten dan wel regels komen met betrekking tot het aanbod en de voorwaarden waaronder spellen worden aangeboden.

Daarnaast is er behoefte aan sturing bij de vestiging van een gamecenter, zowel op kwaliteit als op integriteit. Om aan deze behoefte te voldoen, zijn bepalingen in de APV opgenomen.
In de  APV wordt gesproken over verschillende soorten automaten. De verschillende soorten automaten zijn: 

  • Kansspelautomaat: Bij een kansspelautomaat - bijvoorbeeld een fruitautomaat - heeft de speler geen invloed op de uitkomst van het spel, winst is toeval. Winstmogelijkheden van een kansspelautomaat zijn: uitbetaling van prijzen, waaronder de prijs om gratis verder te spelen.
  • Behendigheidsautomaat: Bij een behendigheidsautomaat, bijvoorbeeld een flipperkast, heeft de speler invloed op het verloop van het spel. Een speler kan bij een behendigheidsautomaat slechts verlengde speelduur of een gratis spel winnen.
  • Kermisautomaat: Een kermisautomaat, zoals een grijpkraan, keert geen geld uit, maar wel andere vormen van prijzen, zoals waardebonnen of goederen in natura. Die mogen maximaal 40 keer de inzet waard zijn.

Vergunning

In de APV is bepaald dat er alleen een exploitatievergunning wordt verleend voor een gamecenter met verschillende soorten behendigheidsautomaten. In een gamecenter zijn géén kermisautomaten en géén kansspelautomaten toegestaan. Hiermee wil de gemeente Zwolle de risico’s die gepaard gaan met kansspelverslaving, onmatig speelgedrag, etc. proberen te voorkomen.
Door het uitsluitend aanbieden van behendigheidsautomaten, waarbij de speler invloed heeft op het verloop van het spel, wordt voorkomen dat minderjarigen deelnemen aan kansspelen. 

Er is voor gekozen om één gamecenter in de binnenstad van Zwolle mogelijk te maken zodat het gamecenter een daadwerkelijke toevoeging is van het Leisure aanbod maar ook om grip te kunnen houden op de kwaliteit van een gamecenter, op de integriteit van de exploitant en het voorkomen van ondermijning. 

In de APV is bepaald dat het gamecenter alleen gevestigd mag zijn binnen een door de gemeenteraad aangewezen gebied. Dit gebied ligt niet midden in een kinderrijke woonwijk, maar biedt wel voldoende mogelijkheden voor vestiging. Hieronder staat een kaart van het aangewezen gebied. 

Aanvraag

In Zwolle kan er één vergunning worden verleend voor een gamecenter. Doordat het aantal vergunningen is beperkt valt de vergunning voor een gamecenter onder het schaarse vergunningstelsel. Op dit moment is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Wilt u hier meer over weten of heeft u ideeën voor een gamecenter? Neem dan gerust contact met ons op. 


In de bekendmakingexterne-link-icoon, de beleidsregel Gamecenter Zwolleexterne-link-icoon en de procedureregels voor het indienen en beoordelen van een aanvraagexterne-link-icoon staan de voorwaarden voor de aanvraag en vergunning gamecenter.