Vestigen binnenstad

Zwolle heeft een prachtige oude binnenstad, die vorm heeft gekregen in de rijke hanzetijd. De stad is ontstaan aan het water. Zwolle wil de kansen die het water en de grachten bieden graag benutten voor vrijetijdsbeleving. De binnenstad is compact en goed bereikbaar vanaf de A28. De monumenten en wandelroutes geven veel extra beleving aan een vrijetijdsconcept.

Type leisuregebied

U kunt denken aan kleinschalige creatieve initiatieven die bijdragen aan de binnenstadbeleving. Levendigheid in een historische setting. Bijvoorbeeld:

 • Ateliers
 • Kleinschalige workshopruimtes
 • Kleinschalige urban sports.

Beschikbare locaties

Voor tijdelijke leisure zijn publieke panden een optie, zoals de Sassenpoort, Grote Kerk en stadhuis. Evenals de openbare pleinen en parkeervelden. Voor permanente functies moet men zich richten op vrijkomend vastgoed op het Noordereiland. Ook langs aanlooproutes naar het kernwinkelgebied zou kunnen, maar dit is niet beleidsmatig vastgesteld. Het zal hier gaan om kleinschalige leisure die via maatwerk eventueel mogelijk zijn.

Wat er al is

Er was al leisure in de binnenstad:

 • Stadswandelingen
 • Vaartochten
 • Binnenstadspellen.

Het beleid 2011 was gericht op sfeergerichte leisure (bioscoop) op het Katwolderplein, blauwe leisure in de grachten.

Het Katwolderplein

Sinds 2011 is erbij gekomen in de binnenstad:

 • Een centrum voor groepsuitjes
 • Verhuurbedrijfjes voor bootjes
 • Spookhuis (tijdelijk)

Ruimtelijke wetgeving en beleid

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan (Binnenstad en omgeving) zijn bestaande leisurevoorzieningen mogelijk gemaakt, maar er is geen ruimte voor nieuwe leisure opgenomen.

Structuurplan

Het structuurplan ziet de binnenstad als Centrumstedelijk gebied waarin de toeristische positie door dagtoerisme in de binnenstad (kunst, culturele voorzieningen en evenementen) versterkt kan worden. Ook het karakter van regionaal winkel- en ontmoetingscentrum kan versterkt worden.

Ontwikkelingsprogramma binnenstad 2020 (uit 2011)

Het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020 geeft de visie van de gemeente op de binnenstad weer. Het heeft als doel om de centrumfunctie van de binnenstad te versterken. Hierbij ligt de nadruk op de ruimtelijke kwaliteit en het cultureel erfgoed. De binnenstad kan vaker podium voor culturele activiteiten zijn.

De gebieden rondom museum De Fundatie en theater De Spiegel zijn herkenbare cultuurzones. Met de unieke ligging aan de Groene Singelring zijn er kansen voor:

 • Horeca
 • Sfeergebonden leisure
 • Cultuur
 • Binnenstedelijk wonen met kantoor aan huis op het Noordereiland in aanvulling op De Spiegel en Librije’s Zusje.

Beeldkwaliteitsplan Binnenstad (2017)

Het beeldkwaliteitsplan geeft inzicht in de ruimtelijke samenhang en benoemt de kenmerken en de waarden van de onderscheiden deelgebieden. Initiatiefnemers volgen bij de ontwikkeling van hun plannen de voorgestelde innovatieve methode. De gewenste ruimtelijke kwaliteit per deelgebied is aangegeven in kaders en voorbeelden. Het beeldkwaliteitsplan is vastgesteld als onderdeel van de Welstandsnota, waarop wordt getoetst bij bouwplannen.

Ruimtelijke aandachtspunten

 • Inpassing: voegend naar omliggende bebouwing, qua afmeting en beeldkwaliteit. Open, transparant karakter dat uitnodigt tot verblijven, interactie en ontmoeting. Passend in de cultuurhistorische en monumentale setting.
 • Verkeer: kleinschalige initiatieven passen in de binnenstad. Het parkeerprotocol is van toepassing.
 • Milieu: in verband met de woonfunctie moet worden nagedacht over eventuele overlast van licht en geluid. Kijk bijvoorbeeld naar buitenactiviteiten en openingstijden en de regels die hiervoor gelden voor horeca en evenementen.