Vestigen binnenstad grachten

Watergebonden leisure als bootjesverhuur maar ook evenementen zoals watergerelateerde spellen en activiteiten. Aan de Schuttevaerkade is ruimte voor een rederij of een tijdelijke aanlegplaats. Aan de Thorbeckegracht is nu geen ruimte, maar vrijkomende plekken kunnen weer worden ingevuld. Aan de Harm Smeengekade is nog een plek vrij.

Leisure tot nu toe

Bestaande leisure in de grachten:

 • Rondvaart
 • Drijvend congrescentrum/feestlocatie.
 • Kanoverhuur
 • Bootjesverhuur 2x
 • Rondvaart
 • Vernieuwing bestaande bootjesverhuur
 • Stadsstrand (tijdelijk)
 • Escape room

Ruimtelijke wetgeving en beleid

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan (Binnenstad en omgeving) zijn de grachten bestemd voor scheepvaart, en er zijn specifieke aanduidingen opgenomen voor ligplaatsen voor:

 • Schepen
 • Horecaschepen
 • Recreatieve schepen
 • Toeristisch recreatieve vaartuigen.

Structuurplan

Het structuurplan ziet de grachten als deel van de centrumstedelijke binnenstad. Het water is één van de visitekaartjes van Zwolle. In samenhang met de historische binnenstad en toeristische en recreatieve elementen zijn met name de belevingsaspecten (esthetisch/cultureel) van hoog niveau. Het is de Zwolse ambitie om mogelijkheden voor gebruik en (positieve) beleving van water (water als ruimtelijke kwaliteit) beter te benutten.

Zwolle stroomt (strategische wateragenda, 2015)

Zwolle heeft nog heel veel kansen om nieuwe contactpunten te realiseren tussen de stad en de activiteiten op het water. Deze contactpunten zijn belangrijk voor het levensgeluk en de economie van de stad. Waar wenselijk en mogelijk ruimte creëren voor het aanleggen van voorzieningen voor:

 • Kleine bootjes
 • Grotere (historische) schepen
 • Wellicht riviercruiseschepen

Met name rond de historische binnenstad.

Waterkansenkaart Zwolle (2016)

Deze kaart geeft de ambitie van de gemeente weer. Daarnaast geeft de kaart inzicht in de mogelijkheden per deel van de grachten. Bij initiatieven zullen echter de normale procedures voor vergunningen, afstemming en eventueel een aanpassing van het bestemmingsplan nog nodig zijn.

Ontwikkelingsprogramma binnenstad 2020

Langs de singelring kan de stad het water beter benutten door oeverrecreatie en het aanmeren van vaartuigen. Dit vraagt om een bijzonder niveau van inrichting en beheer van de openbare ruimte.

Ruimtelijke aandachtspunten

 • Inpassing: de singel en grachten moeten een openbaar karakter houden. Wandelrondje de Singelring moet mogelijk worden/blijven. Ook een groen karakter moet waar dat is, in stand worden gehouden. Initiatieven moeten passen in de historische setting.
 • Verkeer: kleinschalige initiatieven zijn passend qua verkeersontsluiting. Het parkeerprotocol is van toepassing.
 • Milieu: in verband met de woonfunctie moet worden nagedacht over eventuele overlast van licht en geluid. Kijk bijvoorbeeld naar buitenactiviteiten en openingstijden en de regels die hiervoor gelden voor horeca en evenementen.