locatie iconVestigen binnenstad schil

Evenementen waarbij het gaat om placemaking: een bepaalde betekenis geven aan een plek door tijdelijke reuring die verbindingen en ontmoetingen mogelijk maken. Gekoppeld aan de gebiedsontwikkelingen waarbij vooral transformatie naar wonen wordt voorgestaan. Ook permanente leisure is denkbaar indien gekoppeld aan de gebiedsontwikkelingen.

Beschikbare locaties

In leegstaande panden waarbij de transformatie nog op zich laat wachten is tijdelijke leisure een mogelijkheid. Het vastgoed is doorgaans geen gemeentelijk eigendom. Tijdelijke leisure/evenementen zijn ook denkbaar op openbare terreinen zoals de Turfmarkt en de Schuttevaerkade.

Leisure tot nu toe

  • Hedon
  • IJsselhallen
  • Buitensocieteit/Regardz met theater- en sociëteitsruimte
  • Katwolderplein bioscoop
  • de Stadkamer
  • kookstudio

Ruimtelijke wetgeving en beleid

Bestemmingsplan

Diverse bestemmingsplannen gelden hier o.a.  Binnenstad en omgeving, Kamperpoort, Katwolderplein, Assendorp en Weezenlanden. In de bestemmingsplannen is aanwezige leisure als zodanig bestemd maar is geen ruimte voor nieuwe initiatieven opgenomen.

Structuurplan

De Binnenstadsschil is Centrumstedelijk gebied en is door haar structuur een uitstekende vestigingslocatie voor bepaalde voorzieningen die niet passen in de binnenstad. Door het intensiever en/of op een andere manier gebruiken van plekken in de binnenstadsschil kunnen de omliggende oudere wijken beter verbonden worden met de binnenstad. Er zijn of worden voor deze gebieden afzonderlijke gebiedsprogramma´s gemaakt.

Ontwikkelingsprogramma binnenstad 2020

Ook hierin wordt de ontwikkeling van de bioscoop op het Katwolderplein genoemd.

Beeldkwaliteitsplan Binnenstad (2017)

Het beeldkwaliteitsplan geeft inzicht in de ruimtelijke samenhangen en benoemt de kenmerken en de waarden van de onderscheiden deelgebieden. Initiatiefnemers volgen bij de ontwikkeling van hun plannen de voorgestelde innovatieve methode. De gewenste ruimtelijke kwaliteit per deelgebied is aangegeven in kaders en voorbeelden. Het beeldkwaliteitsplan is vastgesteld als onderdeel van de Welstandsnota, waarop wordt getoetst bij bouwplannen.

Ruimtelijke aandachtspunten

  • Inpassing: in afstemming met de gebiedsontwikkeling waarbij aandachtspunten zijn de aansluiting op de omgeving, de achterliggende woonwijken en de situering aan de singel.
  • Verkeer: bij voorkeur is de leisure gericht op bereikbaarheid met de fiets en het OV en niet auto-gericht. Dit is conform de ambitie om in het gebied binnen de buitenring van Zwolle het autoverkeer te verminderen. Het parkeerprotocol is van toepassing.
  • Milieu: in verband met de woonfunctie zal overlast van licht en geluid een rol spelen bij de mogelijkheden voor leisure in dit gebied.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle