Vestigen de Tippe zuid

De Tippe Zuid is een interessante vestigingslocatie voor leisure. De locatie ligt immers aan de doorgaande weg naar Hasselt en Kampen en tussen de wijk Westenholte en grootste groeiwijk Stadshagen.

Spoortunnel

Door de aanleg van de spoortunnel is de plek inmiddels ook optimaal bereikbaar voor Stadshagen. Aan de zuidzijde van dit gebied kunt u een kavel kopen om uw leisureconcept op eigen wijze vorm te geven.

Mogelijkheden

 • Leisure gericht op bewoners van Stadshagen.
 • Grootschaliger leisure met heel Zwolle als doelgroep, zoals:
  • Indoor karten
  • Skihal
  • Wellness

Dit soort functies kunnen een schakel vormen tussen de stad en Stadshagen.

Beschikbare locaties

Vrijliggende gronden, nu van de gemeente. Door de tunnel en de verlengde Belvédèrelaan wordt het gebied opgedeeld in een gebied aan noord- (circa 2,5 ha) en zuidzijde (circa 1,5 ha).

Ruimtelijke wetgeving en beleid

Bestemmingsplan

Er is geen directe bestemming voor Leisure. Het bestemmingsplan Stadshagen II (uit 2016) bestemt het gebied als nader uit te werken. Er zijn verschillende functies mogelijk, zoals:

 • Wonen
 • Kantoren
 • Maatschappelijk 

Toelichting bestemmingsplan

In de toelichting van het bestemmingsplan staat: “De goede bereikbaarheid van het zuidelijk deel via de Hasselterweg voor auto’s, de aanwezigheid van een treinstation en de koppeling met de hoofd fietsstructuur is aanleiding voor de realisatie van een gemengd stedelijk programma bestaand uit diverse voorziening en voldoende flexibiliteit om te kunnen inspelen op toekomstige initiatieven. (….)

Hier zullen op termijn gemengde voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. Volgens het genoemde rapport (Voorzieningen Stadshagen Zwolle 2025 (Expertteam Winkelgbieden, 2015) biedt de realisatie van een halte aan de Kamperlijn mogelijkheden voor bovenwijkse c.q. stedelijke voorzieningen, zoals VO of MBO-onderwijs, sportvoorzieningen of een kinderspeelparadijs.

Structuurplan

Hier zijn commerciële vrijetijds- en uitgaansvoorzieningen mogelijk.

Programma van eisen

Momenteel wordt er gewerkt aan de gebiedsontwikkeling van de Tippe.

Ruimtelijke aandachtspunten

 • Inpassing: De beeldkwaliteit zal belangrijk zijn omdat het gaat om inpassing in een woongebied.
 • Verkeer: De bereikbaarheid is hier prima, zowel voor de auto als het OV. Het parkeerprotocol is van toepassing.
 • Milieu: In verband met de (toekomstige) scholen en woningen kan overlast van licht en geluid een rol spelen bij de mogelijkheden voor leisure in dit gebied.