Vestigen de Vrolijkheid

Dit is dé plek waar de laatste jaren leisure bedrijven in de omgeving van elkaar zijn gevestigd. De bereikbaarheid is goed via A28 en de ringweg. De gevestigde leisurebedrijven passen allemaal binnen het profiel “Sport en Spel”. De clustering van leisure maakt een sterke gezamenlijke profilering mogelijk.

Mogelijkheden

De Vrolijkheid is een bedrijventerrein dat een uitzonderingspositie inneemt in relatie tot andere bedrijventerreinen. In het structuurplan is reeds gesteld dat dit geen milieugezoneerd bedrijventerrein is en dat hier publieksfuncties gevestigd kunnen worden. De zichtlocaties aan de buitenring zijn vooral bestemd voor bedrijvigheid. De binnenring aan de Ossenkamp kent al een leisureprofiel, wat verder kan worden uitgebouwd binnen het thema Sport en Spel.

Beschikbare locaties

Met name leegstaande panden. Er is nog een enkele kavel beschikbaar.

Wat er al is

 • zwembad
 • stadion
 • casino
 • kinderspeelparadijs
 • indoor trampolinepark
 • sportschool
 • bowling&poolcentrum met glowgolf
 • indoor skatecentrum

Ruimtelijke wetgeving en beleid

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan (De Vrolijkheid (2011)) is aanwezige leisure als zodanig mogelijk gemaakt maar is geen ruimte voor nieuwe initiatieven opgenomen. Een afwijking op het bestemmingsplan is dus nodig om een leisure initiatief te realiseren.

Structuurplan

Geschikt voor sportgerelateerde vrije tijd en uitgaansfuncties maar dan moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan: bestaande bedrijven moeten hun activiteiten kunnen blijven uitoefenen, er mogen geen nieuwe kantoren gebouwd worden en de locatie mag geen woon- of detailhandelsfunctie krijgen.

Beeldkwaliteitsplan De Vrolijkheid (1 november 2010)

Het beeldkwaliteitsplan is juridisch verankerd als onderdeel van de welstandsnota, zodat iedere aanvraag om bouwvergunning getoetst kan en zal worden aan het beeldkwaliteitsplan. Het is als onderdeel van de toelichting opgenomen bij het bestemmingsplan. In het beeldkwaliteitsplan wordt ingegaan op de uitstraling en positionering van bebouwing, op de wegprofielen, uitgangspunten inrichting parkeervelden en overgang openbaar-privé gebied. Eveneens zijn, hoewel beperkt, aspecten ten aanzien van duurzaamheid en milieu opgenomen.

Ruimtelijke aandachtspunten

 • Verkeer: In verband met de capaciteit van de Ceintuurbaan zijn de mogelijkheden voor grootschalige leisure gericht op auto-bereikbaarheid gering. Het parkeerprotocol is van toepassing.
 • Milieu: Vanuit milieu is dit een geschikte locatie.
 • Externe veiligheid vanuit de A28 en het tankstation speelt een kleine rol, wat betekent dat er extra maatregelen nodig zouden kunnen zijn indien sprake is van kwetsbare groepen en/of grote groepen. In verband met de aanwezige scholen kan overlast van licht en geluid een rol spelen bij de mogelijkheden voor leisure in dit gebied.