Vestigen Milligerplas

De Milligerplas is 1 van de 3 recreatieplassen die bij mooi weer goed wordt gebruikt door (water-)recreanten. De locatie ligt midden in de groeiwijk Stadshagen; een jonge wijk met veel kinderen. Er is een horecapaviljoen aanwezig, waar als leisureondernemer mee kan worden samengewerkt.

Mogelijkheden

Recreatie in de open lucht en op het water, in samenwerking met het bestaande horecapaviljoen.

Beschikbare locaties

Het bestaande horecapaviljoen.

Wat er al is

  • vergader/feestlocatie
  • zeilschool gevestigd
  • outdoor activiteiten

Ruimtelijke wetgeving en beleid

Bestemmingsplan

Stadshagen II: westrand bestemd voor Recreatie (dagrecreatie), bebouwing is niet toegestaan.

Een groot deel van de plas is bestemd voor waterrecreatie.

Structuurplan

Onderdeel van het gemengd landelijk gebied waar openluchtrecreatie wordt gestimuleerd.

Recreatievisie Zwolle 2004-2016

De Milligerplas is een officiële zwemplas. Het zuidelijke deel van de Milligerplas ligt in de zone “naar buiten in de stad” en het noordelijke meer natuurlijke deel in “recreatief struinen” van IJssel tot Vecht. Het accent ligt hier op respectievelijk intensieve recreatie dichtbij huis en meer extensief recreatief medegebruik.

Ruimtelijke aandachtspunten

  • Verkeer: De plas kan worden ontsloten via de Werkenlaan en via de Stadshagenallee. Het parkeerprotocol is van toepassing.
  • Milieu: In verband met de woonfunctie zal overlast van licht en geluid een rol spelen bij de mogelijkheden voor leisure in dit gebied.