Vestigen Woongebied

Kleine initiatiefnemers op bijvoorbeeld het gebied van sport, wellness of kleinschalige workshops die kiezen voor een locatie dicht bij de gebruiker. Zwolle zal in dat geval meewerken aan een procedure voor een afwijking op het bestemmingsplan.

Beschikbare locaties

Veelal in of aansluitend op bestaande bebouwing. Het zal gaan om permanente leisure.

Wat er al is

  • dansschool
  • fitness
  • doepark Nooterhof
  • yoga&sport
  • sportscholen
  • klim- en outdoorcentrum

Ruimtelijke wetgeving en beleid

Bestemmingsplan

Veelal heeft elke wijk zijn eigen bestemmingsplan. Aanwezige leisure is als zodanig bestemd of met een aanverwante bestemming als Maatschappelijk, Sport, Gemengd of Groen.

Structuurplan

Voorzieningen zijn vooral geconcentreerd in of direct nabij de buurt- en wijkwinkelcentra.

Ruimtelijke aandachtspunten

  • Inpassing: De beeldkwaliteit zal belangrijk zijn omdat het gaat om inpassing in een woongebied.
  • Verkeer: bij locaties in de wijk is een geringe verkeersaantrekkende werking uitgangspunt. Vestiging van leisure bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de grotere ontsluitingswegen.
  • Het parkeerprotocolis van toepassing.
  • Milieu: In verband met de woonfunctie zal overlast van licht en geluid een rol spelen bij de mogelijkheden voor leisure in dit gebied.