Veteranendag

Ter gelegenheid van 65 jaar bevrijding in 2010 werd in Zwolle voor het eerst een Zwolse Veteranendag georganiseerd die voortaan ieder lustrumjaar een vervolg krijgt. Deze dag is bedoeld om ook op lokaal niveau te komen tot erkenning en waardering van veteranen. Door het contact tussen Zwolse veteranen en u hopen we dat iedereen zich ervan bewust wordt dat veteranen, met alles wat zij hebben doorgemaakt, deel uitmaken van onze samenleving. Daarbij staat ontmoeting centraal: de ontmoeting tussen veteranen onderling maar ook en vooral tussen Zwolse veteranen en de Zwolse bevolking. Juist het directe persoonlijke contact draagt bij aan de maatschappelijke erkenning en bewustwording van de inzet van veteranen, toen en nu.