kompas iconVisie Milligerplas

De Milligerplas is een ‘unique selling point’ voor Stadshagen. Waar vind je zo dicht bij de woonwijk een aantrekkelijke recreatieplas? Het is een veelzijdig gebied waar recreatie, natuur en wonen samenkomen.

De visie op de Milligerplas licht per zijde de kwaliteiten van de plas uit. Op deze wijze wordt de balans tussen natuurlijk, recreatief, wonen en voorzieningen evenwichtig gehouden. Om de aanwezige kwaliteiten van de Milligerplas te versterken, staan in de visie ook een aantal concrete uitwerkingsmaatregelen opgenomen.

Noordzijde

  • Behoud natuurlijke waarden, goede aansluiting tussen plas en (toekomstig) woongebied Breezicht.

Oostzijde

  • Verkenning haalbaarheid voorziening verenigingen.
  • Aanleg vrijliggend fietspad Werkerlaan.
  • Overige voorzieningen (visstekken, verplaatsing oeverzwaluwwand, hondenstrand).

Zuidzijde

  • Behoud haventje en intensivering beheer en toezicht.
  • Vergroening woongebied.

Westzijde

  • Toevoegen recreatieve (water)speelmogelijkheden.
  • Verbeteren toegankelijkheid naar de plas.
  • Upgraden ontmoetingsplek.

De visie op de Milligerplas is tot stand gekomen na een interactief proces met bewoners en gebruikers van de Milligerplas. De visie op de Milligerplas is in oktober 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Verdere uitwerking vindt waar mogelijk plaats met bewoners en gebruikers. Een aantal uitwerkingsmaatregelen is inmiddels gerealiseerd of is in voorbereiding, zoals de aanleg van een waterspeelplek bij het strandgedeelte. Daarnaast is de aanleg van het vrijliggend fietspad langs de Werkerlaan in voorbereiding.

Voor vragen aan de gemeente over dit project kun je contact opnemen met de gemeentelijk projectmanager via stadshagen@zwolle.nl.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle