Visie Milligerplas

De Milligerplas is een ‘unique selling point’ voor Stadshagen. Waar vind je zo dicht bij de woonwijk een aantrekkelijke recreatieplas? Het is een veelzijdig gebied waar recreatie, natuur en wonen samenkomen.

De visie op de Milligerplas licht per zijde de kwaliteiten van de plas uit. Op deze wijze wordt de balans tussen natuurlijk, recreatief, wonen en voorzieningen evenwichtig gehouden. Om de aanwezige kwaliteiten van de Milligerplas te versterken, staan in de visie ook een aantal concrete uitwerkingsmaatregelen opgenomen.

Noordzijde

  • Behoud natuurlijke waarden, goede aansluiting tussen plas en (toekomstig) woongebied Breezicht.

Oostzijde

  • Verkenning haalbaarheid voorziening verenigingen.
  • Aanleg vrijliggend fietspad Werkerlaan.
  • Overige voorzieningen (visstekken, verplaatsing oeverzwaluwwand, hondenstrand).

Zuidzijde

  • Behoud haventje en intensivering beheer en toezicht.
  • Vergroening woongebied.

Westzijde

  • Toevoegen recreatieve (water)speelmogelijkheden.
  • Verbeteren toegankelijkheid naar de plas.
  • Upgraden ontmoetingsplek.

De visie op de Milligerplas is tot stand gekomen na een interactief proces met bewoners en gebruikers van de Milligerplas. De visie is in oktober 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Verdere uitwerking heeft - waar mogelijk - plaatsgevonden met bewoners en gebruikers. 

De uitvoeringsmaatregelen uit de visie zijn inmiddels gerealiseerd, zoals de aanleg van een waterspeelplek bij het strandgedeelte, de aanleg van het vrijliggend fietspad langs de Werkerlaan en het upgraden van de ontmoetingsplek. Uit de verkenningen over een voorziening voor verenigingen en het hondenstrand aan de oostzijde is naar voren gekomen dat deze niet worden gerealiseerd. Overige openstaande zaken over behoud, beheer en toezicht zijn voortdurende, geldende maatregelen.

Voor vragen aan de gemeente over dit project kun je contact opnemen met de gemeentelijk projectmanager via stadshagen@zwolle.nl.