Visie Milligerplas

De Milligerplas is een ‘unique selling point’ voor Stadshagen. Waar vind je zo dicht bij de woonwijk een aantrekkelijke recreatieplas? We willen deze plas graag goed benutten. Er lopen diverse initiatieven, maar een samenhangende visie voor de plas ontbreekt. Daarom wordt gewerkt aan een visie op de Milligerplas. Dit doen we met inwoners van Stadshagen en betrokken partijen.

Planning: in mei 2019 hebben bewoners van Stadshagen tijdens de twee bijeenkomsten voor Groen verbindt Stadshagen meegedacht over hoe de Milligerplas nog beter benut kan worden voor de wijk. In het najaar is er een vervolg op deze bijeenkomsten geweest. Begin 2020 hebben wij de concept visie gepresenteerd aan de omgeving. De reacties die hierbij zijn opgehaald zijn verwerkt en de verwachting is dat medio 2020 de visie definitief wordt vastgesteld.   

Voor vragen aan de gemeente over dit project kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectmanager Heleen Post, h.post@zwolle.nl