Visie Zwolle Circulair

Waar de term circulaire economie een aantal jaren geleden nog regelmatig vraagtekens opriep, is het begrip inmiddels behoorlijk ingeburgerd. Dat is logisch; de uitdagingen waar we voor staan, zoals klimaatverandering en grondstoffenschaarste, worden steeds zichtbaarder en voelbaarder. En er komt steeds meer aandacht voor mogelijke oplossingen, waarvan de transitie naar een circulaire economie een fundamentele is. Voor ons als gemeente is de vraag dan ook niet óf er een circulaire economie komt, maar hoe we die in het benodigde tempo gaan realiseren in Zwolle.

Daarom ontwikkelden we een visie op onze circulaire toekomst. Deze visie is bedoeld om houvast te bieden, met een duidelijke koers, zodat we alle medewerkers van de gemeente, ondernemers, inkopers, initiatiefnemers, docenten en inwoners in Zwolle inspireren om circulair denken en handelen als vanzelfsprekend te beschouwen. Zodat we uiterlijk in 2050 in een volledig circulaire stad leven.

Afbeelding: Karres + Brands, Ipv Delft, Miebach