Vlaginstructie

De landelijke vlaginstructie op (inter)nationaal belangrijke dagen is leidend voor alle gemeenten. Zwolle vlagt daarnaast ook op dagen die voor de stad van betekenis zijn, zoals de Bevrijdingsdag op 14 april.

Waarom vlaggen

De vlagdatums houden vooral verband met herdenken en vieren in het kader van de Tweede Wereldoorlog (WOII), het Koninklijk Huis en maatschappelijke thema’s.

Wanneer vlaggen

Voor iedere vlaginstructie geldt, dat als een datum op zondag valt er de maandag erna wordt gevlagd. Uitzonderingen zijn 4 en 5 mei. Zwolle maakt ook een uitzondering voor 30 juni/1 juli (herdenking slavernijverleden/viering Keti Koti) en 15 augustus (einde WOII voor ons koninkrijk).

Incidenteel vlaggen

In bijzondere gevallen wordt incidenteel gevlagd, zoals bij nationale rouw (ramp MH17, overlijden lid Koninklijk Huis) of een bijzonder jubileum (75 jaar VN 2020). Dat gebeurt doorgaans op basis van een speciale vlaginstructie van de landelijke overheid.

Bijzondere situaties

Naar aanleiding van ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen of ontwrichtende situaties die impact hebben op de Zwolse of Nederlandse samenleving hangt de gemeente Zwolle in principe de Zwolse vlag halfstok, tenzij er een vlaginstructie is vanuit de landelijke overheid.

Vlaglocaties Zwolle

In Zwolle wordt gevlagd bij het Stadhuis en Stadskantoor en in bijzondere gevallen ook vanaf de Peperbus. Bij de verschillende (oorlogs)monumenten wordt apart gevlagd.

Vanaf de Peperbus wordt alleen gevlagd bij verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis op 31 januari, 27 april, 17 mei en 7 december en op de herdenkingsdagen 14 april, 4 en 5 mei, 30 juni en 1 juli en 15 augustus.

Zwolle Regenbooggemeente

Omdat Zwolle een Regenbooggemeente is, hangt de Progress vlag (LHBTIQ+) het hele jaar door bij Stadhuis en Stadskantoor.

Aanlichten gebouwen

Rond bepaalde dagen worden gebouwen aangelicht, bijvoorbeeld oranje bij Orange the World (stop geweld tegen vrouwen). 

Vlaginstructie Zwolle 2024

Hieronder staan alle data waarop in Zwolle wordt gevlagd.

Let op: wanneer een bepaalde datum op zondag valt, dan wordt op de maandag erna gevlagd. Uitzonderingen hierop zijn 4 en 5 mei, 30 juni/1 juli en 15 augustus. 

DatumGelegenheidBijzonderheid
11 januariHerdenking monument Eikenlaanalleen bij monument
31 januariVerjaardag Prinses Beatrixvlaggen vanaf de Peperbus
31 maartHerdenking monument Meppelerstraatwegalleen bij monument
14 aprilBevrijdingsdag Zwolle: monumenten Ter Pelkwijkpark & Pilotenlaanvlaggen vanaf de Peperbus en bij de monumenten
19 aprilLandelijk dag tegen het pesten
27 aprilKoningsdag/Verjaardag Koning Willem-Alexandervlaggen vanaf de Peperbus
4 meiDodenherdenking/monument Ter Pelkwijkparkhalfstok vlaggen vanaf de Peperbus, alle monumenten en bij gedenktekens Oorlogsgraven Kranenburg en Bergklooster
5 meiBevrijdingsdag/Veteranendag Zwollevoluit vlaggen vanaf de Peperbus, alle monumenten en bij gedenktekens Oorlogsgraven Kranenburg en Bergklooster
9 meiEuropadag
17 meiVerjaardag Koningin Máximavlaggen vanaf de Peperbus
29 juniLandelijke Veteranendag(laatste zaterdag van juni), vlaggen vanaf de Peperbus
30 juniHerdenking slavernijverledenhalfstok vlaggen vanaf de Peperbus
1 juliViering afschaffing slavernij/Keti Kotivoluit vlaggen vanaf de Peperbus
15 augustusEinde WOII/herdenking Oost-Azië monument Park Eekhoutvlaggen vanaf de Peperbus
24 augustusZwolse Pride/LHBTIQ+vlaggen vanaf de Peperbus
14/15 septemberOpen Monumentendag(2e weekend van september),  vlaggen vanaf de Peperbus
21 septemberInternationale dag van de Vrede
23 of 24 septemberSustainable development goals
3 oktoberHerdenking monument Rozenboomalleen bij monument
3 oktoberHerdenking monument Engelse Werkalleen bij monument
13 oktoberHerdenking monument Haersterveerwegalleen bij monument
20 novemberInternationale Transgender gedenkdag
25 novemberOrange the World, Actie stop geweld tegen vrouwen
7 decemberVerjaardag Prinses Amaliavlaggen vanaf de Peperbus
10 decemberInternationale Dag van de Mensenrechten
15 decemberHerdenking monument Bollebiestealleen bij monument