Voorbereidingsbesluit

De gemeenteraad kan een voorbereidingsbesluit nemen. Dit is een verklaring, waar in staat dat voor een bepaald gebied een bestemmingsplan wordt voorbereid. Een voorbereidingsbesluit moet voorkomen dat in het gebied activiteiten plaatsvinden die de ontwikkeling van het bestemmingsplan kunnen tegenwerken. Een voorbereidingsbesluit geldt voor één jaar.