Voornaamswijziging

Wilt u één of meer voornamen laten wijzigen, dan wendt u zich tot een advocaat. U moet aan bepaalde criteria voldoen als u uw voornaam wilt wijzigen. Uw advocaat kan u daar meer over vertellen. Hij of zij legt het verzoek vervolgens voor aan de arrondissementsrechtbank.

Aanvraag

De advocaat kan u informatie geven welke documenten en gegevens u voor de aanvraag nodig heeft. In elk geval zult u een volledig afschrift van uw geboorteakte moeten overleggen.

Kosten

U betaalt de advocaatskosten en rechtbankkosten. De advocaat kan u over de hoogte van die kosten informeren.

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.