Voorst

Aan de A28 ligt al sinds het begin van de jaren zestig het bedrijventerrein Voorst. In de loop der jaren hebben uiteenlopende bedrijven zich gevestigd op deze herkenbare locatie. Door de mix van lokale, nationale, internationale, grote, middelgrote en kleinere bedrijven die gezamenlijk ruim 6500 werknemers vertegenwoordigen, staat Voorst voor veel afwisseling en bedrijvigheid.

Bereikbaar via weg én water

Hoogwaardige industrie is een kernwoord voor Voorst. Er zijn veel productiebedrijven zoals Scania en Abbott Laboratories. Het is prima bereikbaar met het openbaar vervoer en de A28 is makkelijk te bereiken. Voorst is het enige bedrijventerrein van Zwolle met een eigen waterverbinding, via de Spooldersluis, rechtstreeks naar de IJssel, en is onderdeel van het havengebied Zwolle (Port of Zwolleexterne-link-icoon).

Duurzame versterking

Het bedrijventerrein Voorst is volop in ontwikkeling. Samen met Ondernemersvereniging Voorst streven we naar een kwalitatief hoogwaardige werkomgeving.

Inmiddels hebben de uitvoeringsplannen zichtbaar geleid tot een duidelijke upgrading van het terrein. De wegenstructuur is sterk verbeterd, er is nieuwe bewegwijzering geplaatst, parkeerproblemen worden aangepakt en het bestemmingsplan is vernieuwd. Bedrijven investeren en breiden uit en nieuwe bedrijven vestigen zich op Voorst. Kortom, bedrijventerrein Voorst is een belangrijke economische pijler in de Zwolse economie!

Ondernemersvereniging Voorst OVV

De ondernemersvereniging Voorstexterne-link-icoon behartigt de belangen van de leden op Voorst. De doelstelling is tweeledig. Naast de belangenbehartiging staat ook heel nadrukkelijk, het elkaar (leren) kennen en ontmoeten centraal. Aan dat laatste punt wordt inhoud gegeven door het organiseren van bijeenkomsten voor de leden.

De ondernemersvereniging Voorst is belangrijke gesprekspartner voor de gemeente Zwolle als het gaat om de economische ontwikkelingen in Zwolle. Vanuit de ondernemersvereniging is een professionele parkmanager eerste aanspreekpunt voor gemeente en ondernemers. Naast de duurzame versterking in samenwerking met de gemeente heeft de aandacht van de ondernemersvereniging zich de laatste jaren vooral gericht op een duurzame versterking van het bedrijventerrein Voorst, het organiseren van inkoopvoordelen voor haar leden en het versterken van de onderlinge contacten tussen bedrijven.