Waar komt schoolverzuim vandaan en hoe kunnen wij leerlingen daarbij helpen?

We hebben allemaal weleens van een leerplichtambtenaar en hun beroep gehoord maar wat houdt dat nu eigenlijk in? Laura Bakker werkt inmiddels al vier jaar als leerplichtambtenaar en vertelt over wat zij zo leuk vindt aan haar werk.

Een leerplichtambtenaar heeft verschillende taken: “Kort gezegd zorgen wij ervoor dat iedere leerling op school zit en altijd onderwijs volgt. Dat is belangrijk voor een kansrijke toekomst voor elke leerling. Onze taak daarbij is dat we gesprekken voeren met leerlingen, ouders en scholen over schoolverzuim. Op de vraag wat Laura het mooiste vindt aan haar werk, hoeft ze niet lang na te denken: “Je bent als het ware de ingang voor ouders en leerlingen om het over schoolgaan te hebben en bent daarbij ook de schakel richting andere organisaties en hulpverleners. Die verbindende rol vind ik zo waardevol aan mijn werk.”

“De wettelijke grondslag die onder het werk van de leerplichtambtenaar ligt, vind ik persoonlijk minder interessant", zegt Laura. “Dat komt omdat die heel strafgericht is, daar staan wij als leerplichtambtenaar niet voor. We vinden het veel belangrijker om de oorzaak van het verzuim te achterhalen. Waar komt het gedrag vandaan en hoe kunnen wij leerlingen daarbij helpen?“

In contact

Een leerplichtambtenaar kan door school of door ouders zelf worden ingeschakeld. “Scholen kunnen een melding bij ons doen voor verzuim of als er zorgen zijn om een leerling. Ouders benaderen ons bijvoorbeeld voor informatie over vrijstellingen of het aanvragen van verlof. Maar ook in situaties waarin hun kind niet meer naar school wil, bijvoorbeeld door pestgedrag.”  

Vooroordelen

Toch zijn er nog altijd vooroordelen over leerplichtambtenaren: “Ik snap waar dit vandaan komt, omdat het van oudsher ook zo is geweest. Als je niet naar school ging, kreeg je al snel een straf of boete. De Leerplichtwet is een oude wet die helaas niet met de tijd mee is gegaan. Dat vind ik best wel jammer en het is soms wel een uitdaging om te balanceren tussen de wet volgen en leerlingen en ouders zo goed mogelijk te kunnen helpen. We investeren veel tijd en moeite in het bijstellen van het beeld. We werken als leerplichtambtenaar altijd in het belang van de leerling en diens toekomst en gaan hierover met alle betrokkenen het gesprek aan.”

Werkplezier

Laura heeft het enorm naar haar zin als leerplichtambtenaar: “De diversiteit van het werk maakt het zo leuk voor mij. De afwisseling in de gesprekken, problematiek, doelgroep, scholen en de cultuur op scholen. Mijn dag ziet er altijd anders uit. Soms heb ik relatief rustige dagen waarop ik administratie kan doen en op één plek werk. Het merendeel van de dagen ben ik heen en weer aan het fietsen tussen scholen of heb ik huisbezoeken bij ouders en leerlingen. Daarnaast heb ik veel bijeenkomsten en gesprekken met allerlei partijen. Het zijn drukke dagen, maar dat maakt het ook weer leuk.”

Leerplichtambtenaar iets voor jou?

Laura kan het dan ook alleen maar aanraden leerplichtambtenaar te worden: “Als je een baan wilt waarbij je veel van de stad ziet en met veel mensen in aanraking komt, kan ik je het zeker aanraden.” En wat voor kwaliteiten moet je bezitten als leerplichtambtenaar? “Dat je creatief bent in het zoeken van passende oplossingen met alle betrokkenen. Je kunt goed zelfstandig uit de voeten, maar haalt ook veel plezier uit het werken binnen een team van leerplichtambtenaren en in de samenwerking met andere partijen, zoals het Sociaal wijkteam.”