Wat de gemeenteraad besprak op 22 april

02 mei 2024
Homepage

Op maandagavond 22 april was er weer een raadsplein. Deze begon met Gast van de Raad: een kijkje achter de schermen bij de raad voor iedereen die dit leuk vindt. Daarna was er een themadebat over Klimaat en Energie, een debat over het gemeentelijk grondstoffenplan en een debat over het Initiatiefvoorstel Vandalismefonds sportparken. Lees in dit artikel wat er allemaal besproken werd.

Gast van de Raad 22 april  

Gast van de Raad is een kijkje achter de schermen van de raad. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden. Een uur voorafgaand aan de vergadering kreeg de groep deelnemers uitleg over hoe de raad werkt en over de onderwerpen die die avond op de agenda stonden. Daarna konden de deelnemers vragen stellen aan drie raadsleden die aanwezig waren. Vragen die voorbijkwamen waren: ‘Hoe kan een raadslid over zoveel verschillende onderwerpen een mening vormen?' en ‘Hoe kun je raadsleden bereiken?’  

De aanwezige raadsleden vertelden dat ze zich graag laten informeren door inwoners, ondernemers en experts over de verschillende onderwerpen. Als je de raad iets mee wil geven, kun je de raadsleden gewoon mailen. Hun e-mailadressen zijn te vinden op de website van de gemeente. Na de presentatie en het stellen van vragen begonnen de vergaderingen van die avond. De deelnemers hebben de vergaderingen vanaf de publieke tribune bijgewoond. 

Ook deelnemen aan Gast van de Raad? De volgende edities staan gepland op 10 juni 2024, 14 oktober 2024 en 25 november 2024. We starten om 18:30 uur op het stadhuis. Meedoen? Meld u aan via raadsgriffie@zwolle.nl.    

Themadebat Klimaat en Energie 

Tijdens een themadebat gaan de raadsleden met elkaar in debat over een bepaald thema. Er staan verschillende informatieve nota's op de agenda. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat hun standpunten rond het thema en de nota's delen en strategische en inhoudelijke vragen stellen aan het college. Ook kunnen zij moties aankondigen en met elkaar bespreken. 

Het themadebat op 22 april ging over Klimaat en Energie en startte met twee insprekers. Dit waren inwoners die de raad iets mee wilden geven over kabelgoottegels. Dit zijn tegels met een goot waardoor bewoners hun elektrische auto met hun eigen oplaadkabel vanuit huis kunnen opladen. Ze leggen de kabel vanuit hun huis via de goot naar de auto. De goot zorgt ervoor dat voorbijgangers niet over de kabel struikelen. 

Tijdens het themadebat stond een nota op de agenda waarin het college aangeeft dat de kabelgoottegels in Zwolle niet zijn toegestaan. De insprekers willen dat de gemeenteraad daar verandering in brengt. De gemeenteraadsleden gingen hierover met elkaar in debat. Andere onderwerpen die werden besproken zijn windmolens en de zero-emissiezone. 

Bekijk het themadebat hier terug.externe-link-icoon

Gemeentelijk grondstoffenplan 

Sinds 1 januari 2023 betalen inwoners voor hun restafval. Die maatregel was onderdeel van het Gemeentelijk Grondstoffenplan 2016-2020. Op dit moment werkt de gemeente aan een nieuw grondstoffenplan voor de periode 2025-2030. Het college heeft de gemeenteraad de ambities, doelen en maatregelen voor dit plan gestuurd. De gemeenteraad moet dit vaststellen. Op 22 april debatteerde de gemeenteraad hierover. 

Kijk het debat hier terug.externe-link-icoon

Initiatiefvoorstel Vandalismefonds sportparken 

Raadslid Annemee van de Klundert van de VVD-fractie heeft een initiatiefvoorstel gemaakt voor een vandalismefonds voor sportparken. Hierin stelt zij voor om een vandalismefonds in te stellen waarmee de gemeente sportverenigingen en sportparken kan helpen die last hebben van vandalisme. De gemeenteraad debatteerde over dit initiatiefvoorstel.

Naar aanleiding van het debat heeft Annemee van de Klundert besloten het initiatiefvoorstel aan te passen en daarbij de inbreng die de raad tijdens deze vergadering heeft gegeven mee te nemen. In het aangepaste voorstel komt zij in ieder geval met een alternatief dekkingsvoorstel. Het aangepaste initiatiefvoorstel wordt voor de behandeling van de perspectiefnota aan de raad aangeboden. 

Kijk het debat hier terug (vanaf 1:58 uur).externe-link-icoon