Waterveiligheid

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is verantwoordelijk voor het onderhouden van dijken om overstromingsrisico’s en wateroverlast te beperken, zodat inwoners in een waterveilige regio veilig wonen, werken en recreëren.

Bescherming economie en veiligheid

Het klimaat blijft veranderen en ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Het versterken van de IJsseldijk is een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogrammaexterne-link-icoon.

Met dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan de bescherming tegen overstromingen. Zo zorgen we ervoor dat dijken aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen, houden we ons land veilig en leefbaar, en beschermen we onze economie en veiligheid. Nu en in de toekomst.

Samen werken aan waterveiligheid

Het uitgangspunt voor alle hoogwaterbeschermingsprojecten is dat WDODelta samen met inwoners, provincies, gemeenten, belangengroepen en het bedrijfsleven écht zoden aan de dijk wil zetten. Duidelijk, daadkrachtig en interactief.

Als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma voert het waterschap twee projecten uit om Zwolle en het Sallandse achterland te beschermen tegen hoog water. Het gaat om de projecten IJsselwerken en Stadsdijken.

IJsselwerken

De dijk tussen Zwolle en Olst beschermt de inwoners van Salland en Zwolle tegen water vanuit de IJssel, maar ook bij noordwesterstorm. Bij een eventuele doorbraak stroomt een groot gebied onder. Het water van Olst tot Zwolle staat dan 1 tot 3 meter hoog en een groot deel van Salland krijgt te maken met wateroverlast.

Stadsdijken

De Stadsdijken in Zwolle beschermen de stad tegen water uit het Zwolle IJsselkanaal en het Zwartewater: van het industrieterrein Voorst, tot de woonwijk Holtenbroek en het landelijke Westerveld.

Ze lopen langs het Zwolle-IJsselkanaal en de zuidoever van het Zwartewater naar de keersluis Zwolle. En vanaf de keersluis langs de noord- en oostoever van het Zwartewater naar de monding van de Vecht. Dat is in totaal bijna 9 kilometer, waarvan 7,5 kilometer wordt versterkt.

Veilige Vecht

Daarnaast werkt DWODelta samen met Waterschap Vechtstromen aan de waterveiligheid tussen Dalfsen en Zwolle. Dit project om onder meer de dijken langs de Vecht versterken en het gebied klimaatbestendig te maken heet Veilige Vecht.