Waterwerken

Zwolle ligt in een deltagebied met de IJssel, Zwarte Water en de Vecht.  Daarom is onze Hanzestad rijk aan water en dat trekt mensen aan om op en aan het water te wonen. Wandelen, recreëren en sporten bij het water of varen op het water als het lekker zomers is. Als het kan, schaatsen we ook graag in de winter. Aan en op het water zijn beschoeiingen, kademuren, steigers en aanmeerpalen die zorgen dat het water veilig en goed bereikbaar is voor bewoners, bezoekers en scheepvaart. En daar werken we ieder jaar samen met het waterschap hard aan want Zwolle is rijk aan meer dan 100 km grachten en grote watergangen.

Gemeente Zwolle - Zwolle werkt aan en op het water

Inspecties

Met behulp van een App doen we inspecties. We controleren steekproefsgewijs de schade aan de objecten aan en op het water zoals kademuren, houten vlonders en beschoeiingen. Schade aan deze objecten kunnen we met deze App eenvoudig en snel registreren en eventueel direct herstellen. 

Kademuren

Veel kademuren aan de stadsgracht in de binnenstad van Zwolle zijn gefundeerd op houten palen. De palen zijn circa 100 jaar oud. Als deze palen zijn aangetast, worden onder water stalen palen bij geplaatst. Dit zorgt ervoor dat het fundament weer goed is.

Ook aan het metselwerk van de kademuren wordt onderhouden. Dit gebeurt onder andere door het verwijderen van struiken uit de voegen van het metselwerk en het herstellen van deze voegen. Met dit werk voorkomen we dat de bakstenen los gaan zitten en de muur uiteindelijk zijn sterkte verliest.

Beschoeiingen

Veel schotten beschoeiing moeten worden vernieuwd. Bij de werkzaamheden laten we de oude beschoeiing staan omdat het slopen erg kostbaar is. Bovendien, als we de oude beschoeiing geheel verwijderen, kan de grond achter die beschoeiing inzakken en in het water verdwijnen. Daarom maken we gebruik van de reststerkte van de oude beschoeiing. De nieuwe beschoeiing bestaat uit kastanje palen die we tegen de oude beschoeiing aan plaatsen, samen met geotextiel-doek. Het doek houdt de grond tegen maar kan het water doorlaten.