Weezenlanden-Noord

Weezenlanden-Noord

Woningcorporatie Openbaar Belang heeft besloten om de 180 woningen aan de Schuurmanstraat en Wiecherlinckstraat te slopen en er minimaal 230 sociale huurwoningen voor terug te bouwen. Nijhuis Bouw en Explorius zijn geselecteerd om de komende jaren Weezenlanden-Noord te ontwikkelen.

Stedelijk wonen met veel groen

Stedelijk wonen tegen de historische binnenstad van Zwolle, met de voeten in het groen. Dat is de kern van de nieuwbouwplannen. 

In dit parkachtige gebied langs het Almelose Kanaal worden de komende jaren circa 500 woningen gerealiseerd. Zowel huurwoningen als koopwoningen in diverse prijsklassen voor ieders (woon)wens.

Het nieuwe plan Weezenlanden-Noord is ruim en groen opgezet met veel aandacht voor biodiversiteit en duurzaamheid. Een plek waar iedereen straks met plezier kan wonen, werken, ontmoeten en ontspannen.

Wat gaat er gebeuren?

In het huidige Weezenlanden-Noord staan nu nog zes flats met 180 appartementen van Woningcorporatie Openbaar Belang. Hiervoor in de plaats ontwikkelt Ontwikkelcombinatie Nijhuis Explorius ongeveer 230 sociale huurwoningen, 120 vrije sector huurwoningen en 150 koopwoningen.

Deze ontwikkeling gaat de komende jaren gefaseerd plaatsvinden. Er komt veel groen in het gebied. Ook komen er twee parkeergarages.

Planning

De gemeenteraad heeft het ontwerp bestemmingsplan Weezenlanden-Noord in maart 2022 vastgesteld. 

Medio 2022 is gestart met het eerst deel. De sloop vindt gefaseerd plaats; er zal worden gestart met het gebouw op de hoek van de Schuurmanstraat en Wiecherlinckstraat. In het najaar van 2022 verwachten we vervolgensmet de bouw te starten van het eerste gebouw. 

Daarna volgen andere delen en wordt, zoals het nu lijkt, het hele project, inclusief de inrichting van het openbare terrein verwachten, rond 2029 gereed te zijn.

Omwonenden betrokken

Sinds de start van de planontwikkeling zijn de huidige huurders, omgeving en belangenverenigingen door Woningcorporatie en Ontwikkelaar betrokken en geïnformeerd. Er zijn informatiebijeenkomsten en een op een gesprekken georganiseerd. Sinds Corona heeft deze communicatie voornamelijk digitaal plaats gevonden en zijn er nieuwsbrieven gestuurd.

Bewoners, omwonenden en belangverenigingen zullen gedurende het verdere project door Woningcorporatie Openbaar Belang, de Ontwikkelcombinatie Nijhuis Bouw Explorius en gemeente Zwolle geïnformeerd blijven worden.

Meer informatie?

Vragen over het project kunnen gesteld worden via weezenlanden-noord@nijhuis.nl(link stuurt een e-mail) Bij algemene interesse in het project of bijv. de verkoop kunt u zich het best aanmelden als geïnteresseerde op de site: www.weezenlanden-noord.nlexterne-link-icoon