Woningcorporatie Openbaar Belang heeft besloten om de 180 woningen aan de Schuurmanstraat en Wiecherlinckstraat te slopen en er minimaal 230 sociale huurwoningen voor terug te bouwen. Nijhuis Bouw en Explorius zijn geselecteerd om de komende jaren Weezenlanden-Noord te ontwikkelen.

Het stedenbouwkundig plan is door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad vastgesteld. Om het plan mogelijk te maken is herziening van het bestemmingsplan nodig. 

Stedelijk wonen met veel groen

Stedelijk wonen tegen de historische binnenstad van Zwolle, met de voeten in het groen. Dat is de kern van de nieuwbouwplannen voor de buurt Weezenlanden-Noord. In dit parkachtige gebied langs het Almelose Kanaal worden de komende jaren circa 500 woningen gerealiseerd. Zowel huurwoningen als koopwoningen in diverse prijsklassen voor ieders (woon)wens. Het nieuwe plan Weezenlanden-Noord is ruim en groen opgezet met veel aandacht voor biodiversiteit en duurzaamheid. Een plek waar iedereen straks met plezier kan wonen, werken, ontmoeten en ontspannen.

Omwonenden betrokken

Sinds de start van de planontwikkeling zijn de huidige huurders, omgeving en belangenverenigingen door Woningcorporatie en Ontwikkelaar betrokken en geïnformeerd. Er zijn informatiebijeenkomsten en een op een gesprekken georganiseerd. Sinds Corona heeft deze communicatie voornamelijk digitaal plaats gevonden en zijn er nieuwsbrieven gestuurd.

Bewoners, omwonenden en belangverenigingen zullen gedurende het verdere project door Woningcorporatie Openbaar Belang, de Ontwikkelcombinatie Nijhuis Bouw Explorius en gemeente Zwolle geïnformeerd blijven worden.

Planning

De volgende stap is het ter inzage leggen van het Bestemmingsplan (gedurende zes weken). Zoals dat nu lijkt wordt dat eind 2021. Dat betekent dat iedereen het plan kan inzien en er formeel op kan reageren. Vervolgens start van de sloop van het eerste deel in 2022. Deze planning kan wijzigen.

Zie voor meer informatie en impressies: www.weezenlanden-noord.nl.