Woonbrief 2023 beschikbaar

14 maart 2024
Homepage

In oktober 2019 is de Ontwikkelstrategie Wonen 2019-2024 gepresenteerd. Daarin is aangegeven dat de Woonbrief een jaarlijkse update geeft over de woonontwikkelingen met daarbij de stand van zaken van de lopende trajecten, een terugblik op de gerealiseerde woningbouwaantallen en een vooruitblik naar de verwachte opleveringsaantallen.

Inmiddels is Woonbrief 2023externe-link-icoon beschikbaar.