Zabuki kinderscience café

Stichting Kinderscience café Zabuki Zwolle organiseert maandelijks interessante wetenschap -en techniek middagen in de Stadkamer voor nieuwsgierige kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar.

Het doel van Zabuki is om kinderen te enthousiasmeren voor wetenschap en techniek. Aan de hand van themagerichte middagen gaan de kinderen aan de slag met proefjes en workshops. Dit alles met behulp van vrijwilligers en partners zoals onderwijsinstellingen, bedrijven, overheden en NGO’s.

De activiteit in het kort

Zabuki kindercafe
 • Thema's: Dieren, water en klimaat, techniek
 • Doelgroep: Groep 4 t/m 8
 • Soort activiteit / les: Workshop
 • Locatie: Stadkamer
 • Seizoen: Het hele jaar
 • Duur les / activiteit: 2 uur
 • Kosten: € 5
 • Aanbieder: Stichting kinderscience café Zabuki Zwolle
 • Contactpersoon: Jeffrey van Welsen

Opbouw les / activiteit

De middag start met een themaopening. Vervolgens bieden we de kinderen verschillende onderzoekende en ontdekkende workshops aan.

Kerndoelen

 • Kerndoel 39 - De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. (Mens & Samenleving);
 • Kerndoel 40 - De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. (Natuur & Techniek);
 • Kerndoel 41 - De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen. (Natuur & Techniek);
 • Kerndoel 42 - De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. (Natuur & Techniek);
 • Kerndoel 43 - De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind. (Natuur & Techniek);
 • Kerndoel 44 & 45 (Techniek);
 • Kerndoel 46 - De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht veroorzaakt. (Natuur & Techniek);
 • Kerndoel 48 - Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken. (Ruimte);
 • Kerndoel 49 - De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren. (Ruimte).

Informatie voor de groepsleerkracht

Het gaat om een naschoolse activiteit. Ouders geven hun kinderen op via de website.

Contact & activiteit boeken

Heeft u vragen over deze activiteit, of wil u direct boeken? Neem dan contact op met Stichting kinderscience café Zabuki Zwolleexterne-link-icoon via info@zabukizwolle.nl, contactpersoon: Jeffrey van Welsen.