document iconZonnepanelen beschermd stadsgezicht

Concept beleidslijn en gewijzigde Welstandsnota over zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht en op monumenten ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Zwolle maken bekend dat met ingang van maandag 24 juli tot en met zondag 24 september 2023 de concept beleidslijn en welstandscriteria zonnepanelen beschermd stadsgezicht en monumenten Zwolle voor iedereen ter inzage ligt.

Aanleiding

In de welstandsnota zijn sinds 2017 specifieke criteria opgenomen voor het vergunningplichtig plaatsen van zonnepanelen/-collectoren op daken in het beschermd stadsgezicht. Ook zijn er regels voor monumenten. De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders opgeroepen om het beleid op onderdelen te verruimen. Het college legt nu het concept van de herziening van de beleidslijn en de gewijzigde Welstandsnota ter inzage.

Globale inhoud

Het beschermd stadsgezicht bestaat uit de binnenstad van Zwolle en delen buiten de stadsgracht. Met de regels die nu nog gelden mogen zonnepanelen niet zichtbaar zijn vanaf de Peperbus, het stadhuis, de Sassenpoort en vanuit Museum de Fundatie. Die regel vervalt, zo is het voorstel. Ook zijn er een aantal wijzigingen ten aanzien van plaatsing op platte daken. Daarnaast komt er een regeling waardoor in bijzondere omstandigheden van de criteria kan worden afgeweken.

Het nieuwe beleid levert een bijdrage aan duurzame opwek en aan het terugdringen van energiekosten van eigenaren van gebouwen in het beschermd stadsgezicht. Dankzij de evenwichtige balans blijven ook de unieke kwaliteiten van het beschermd stadsgezicht behouden. Daarom mogen zonnepanelen straks zeer beperkt zichtbaar zijn vanaf openbaar toegankelijk gebied (zoals de straat) en moeten ze in dezelfde kleur als het dak zijn uitgevoerd. De regels voor monumenten worden ook aangepast.

Ter inzage

De nieuwe beleidslijn en de wijzigingen van de Welstandsnota liggen ter inzage van maandag 24 juli tot en met zondag 24 september 2023. Dit is een langere inzagetermijn dan gebruikelijk, vanwege de zomervakantie.

U kunt de concept beleidslijn en welstandscriteria zonnepanelen beschermd stadsgezicht en monumenten Zwolle en de gewijzigde Welstandsnota inzien via Besluitenlijst college. Een fysiek exemplaar kunt u inzien in het Stadskantoor, Lübeckplein 2.

Zienswijzen

Inwoners van de gemeente Zwolle en andere belanghebbenden kunnen gedurende de periode van terinzagelegging zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze indienen.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle, ter attentie van dhr. H. Kranenborg, postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum, en een motivering. Om mondeling een zienswijze in te dienen, kan een afspraak worden gemaakt met dhr. H. Kranenborg, telefonisch bereikbaar onder (038) 498 24 65, email hl.kranenborg@zwolle.nl.

Verdere procedure

Na de terinzagelegging worden ingediende zienswijzen beoordeeld en betrokken in de besluitvorming. Het nieuwe beleid en de gewijzigde Welstandsnota worden in het najaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle