Zwolse bodem en ondergrond

We maken veel gebruik van de bodem en ondergrond in Zwolle. We gebruiken de grond om te tuinieren, om op te bouwen en te lopen, water en energie uit te halen en om leidingen in te stoppen. Maar wat gebeurt er eigenlijk in de bodem en ondergrond?

Wat is het verschil tussen bodem en ondergrond?

We gebruiken de termen bodem en ondergrond vaak samen, de termen worden soms ook door elkaar gehaald. De bodem is de bovenste laag van de aarde, waarin planten groeien en wormen leven. De ondergrond ligt daaronder en bestaat bijvoorbeeld uit zand of klei.

De bodem en ondergrond worden gevormd door eeuwenoude natuurverschijnselen, zoals oude rivieren en de ijstijd.

Een kijkje in de Zwolse bodem en ondergrond

De ondergrond speelt een belangrijke rol  bij vraagstukken over duurzame ontwikkeling van de stad. De ondergrond biedt bijvoorbeeld duurzame bronnen voor energiewinning, is de bron voor drinkwaterwinning en biedt ruimte voor kabels en leidingen. Daarbij kan de bodem een belangrijke rol spelen in het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Om de ondergrond goed in te zetten bij al deze onderwerpen is het belangrijk goed te weten hoe de ondergrond is ontstaan en hoe deze is opgebouwd.

De laatste jaren is hierover steeds meer kennis opgedaan. In de ‘Systeemupdate ondergrond Zwolle’ is al deze kennis bij elkaar gebracht. Deze Systeemupdate is een actueel inzicht in de bodem en kan door alle partijen die iets in de bodem doen geraadpleegd worden.

Historie

De bodem van Zwolle is op veel plaatsen vies. Dat heeft onder andere te maken met de geschiedenis van de stad. Er is veel gewerkt en er is op veel plaatsen industrie gevestigd geweest. Daardoor is de bodem en het grondwater vies geworden met verschillende stoffen. Bijvoorbeeld met olie en met schoonmaakmiddelen.

Vlak bij de stad ligt een belangrijke drinkwaterwinning. We willen voorkomen dat het grondwater zo vies wordt dat dit niet meer kan worden gebruikt om drinkwater van te maken of op een andere manier te gebruiken. Daarom heeft de gemeente Zwolle op veel manieren onderzocht hoe we hier mee om kunnen gaan.

Wat doet de gemeente?

De gemeente is druk bezig geweest met het schoonmaken van de bodem en ondergrond. Alle Zwolse locaties die met spoed hadden omdat er mogelijk risico’s waren voor de mens of het milieu zijn aangepakt. Daarmee heeft gemeente Zwolle voldaan aan de doelstelling van het Rijk  en is daarmee één van de koplopers op dit gebied.

Dit mooie resultaat is behaald mede dankzij het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal. In het plan staat hoe de gemeente vindt dat de bodem en ondergrond in het Centrumgebied aangepakt moet worden, als het gaat over bodemverontreiniging, energie of bouwen. Meer hierover leest u op de pagina aan de slag in de bodem en ondergrond.

In het Gebiedsbeheerplan staat ook geschreven hoe de gemeente nu en in de toekomst met de bodem en ondergrond omgaat.

Daarnaast heeft de gemeente een bodembeleidsplanexterne-link-icoon opgesteld. Hierin staan de regels voor het omgaan met grond en grondwater voor de hele stad.

De komende jaren gaat de gemeente het beleid vernieuwen en alvast voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet die landelijk wordt ingevoerd. Dit worden opgenomen in een nieuw Gebiedsbeheerplan 2.0.

Meer over hoe we in de Zwolse bodem en ondergrond aan de slag zijn of gaan leest u op de pagina aan de slag in de bodem en ondergrond.