Zwolse Indexen

Sinds een aantal jaren maakt de gemeente Zwolle gebruik van indexen. Indexen zijn zowel voor inwoners van Zwolle als voor de beleidsmakers en bestuurders binnen de gemeente een eenvoudig middel om een beeld te krijgen hoe de stad of een deel van de stad ervoor staat op een bepaald maatschappelijk vlak.

Een index geeft weer hoe een buurt of wijk het doet op verschillende onderwerpen, in vergelijking met het gemiddelde van Zwolle. Ook kan een index worden gebruikt om te laten zien hoe Zwolle of een deelgebied zich heeft ontwikkeld in vergelijking met een eerder jaar.

Indexen

Zwolle heeft verschillende indexen. Vier van deze indexen komen terug in de rapportages van tweejaarlijkse Buurt-voor-Buurt Onderzoek:

  • Sociale index: toont aspecten die van invloed zijn op de maatschappelijke weerbaarheid van de Zwolse inwoners.
  • Leefbaarheidsindex: toont de algehele waardering van het woon- en leefklimaat (dit is een samenspel tussen fysieke, sociale en veiligheidsaspecten).
  • Veiligheidsindex: toont aspecten die van invloed zijn op de veiligheidssituatie.
  • Fysieke index: toont de algehele waardering van de fysieke aspecten van de stad. 

De uitkomsten van een groot aantal vragen uit het Buurt-voor-Buurt Onderzoek liggen ten grondslag aan het beeld dat deze indexen laten zien. Naast deze onderzoeksuitkomsten (subjectieve indicatoren) hebben we voor de totstandkoming van deze indexen verscheidene objectieve indicatoren gebruikt. Die indicatoren zijn afkomstig van verschillende bronnen, waarbij onder andere kan worden gedacht aan de gemeentelijke basisadministratie, het CBS, de Kamer van Koophandel en de Provincie Overijssel.

Bent u geïnteresseerd in de meest opmerkelijke en opvallende cijfers of ontwikkelingen in Zwolle die voortkomen uit het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2022? Lees dan de rapportageexterne-link-icoon van dit onderzoek.

Drie andere Zwolse indexen zijn:

  • Ouderenindexexterne-link-icoon: Deze index geeft een beeld van de beschermende en risicofactoren die van toepassing (kunnen) zijn op ouderen, per wijk in Zwolle. Deze eerste versie van de ouderenindex is in juni 2022 gepubliceerd. 
  • Jongerenindexexterne-link-icoon: toont de bedreigende en beschermende factoren die van invloed zijn op het volwaardig opgroeien van jongeren. Deze index is in mei 2016 voor het eerst gepubliceerd en in 2019 geactualiseerd. Per wijk in Zwolle is te zien hoe deze ervoor staat ten opzichte van het Zwols gemiddelde.
  • Leefsituatie-index: toont aspecten die van invloed zijn op de objectieve kwaliteit van leven. Deze index wordt een keer in de vier jaar geactualiseerd. De laatste versie dateert van 2014 en is terug te vinden in de rapportageexterne-link-icoon van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van dat jaar.

Wilt u meer informatie over de indexen of over onderzoek binnen de gemeente Zwolle, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Onderzoek & Informatie via telefoonnummer 038 498 20 40 of via e-mail: onderzoek@zwolle.nl.