Aansluiting op bebouwing

Aansluiting op bestaande bebouwing

Bij een herbestrating dient men te streven naar een aansluiting van het voetpad op het pand met zo min mogelijk hoogteverschil bij toegangsdeuren. Wanneer het hoogteverschil te groot is kan men vaak wel een helling toepassen.

Aansluiting op nieuwe gebouwen

  • In het Bouwbesluit is vastgesteld dat het hoogteverschil tussen het aansluitende terrein en een toegang van het gebouw niet groter mag zijn dan 0,02 m. Voor de aansluiting van paden op bebouwing gelden de eisen zoals vastgesteld in het bouwbesluit. De maten in de Zwolse richtlijnen zijn echter net wat ruimer. De voorkeur gaat naar het volgen van deze richtlijnen. Het voetpad naar het erf en de aansluiting op het erf van een nieuw gebouw moet voldoen aan de richtlijnen voor voetpaden en trottoirs. In het Bouwbesluit is vastgesteld dat het hoogteverschil tussen het aansluitende terrein en een toegang van het gebouw niet groter mag zijn dan 0,02 m. In de toelichting van het Bouwbesluit wordt vermeld: “Met dit artikel is beoogd dat een rolstoelgebruiker zelfstandig een woning of woongebouw kan binnengaan”.
  • Uitgaande van het inklinken van de grond na het opleveren van de bestrating, zou het hoogteverschil tijdens oplevering niet meer dan 0,01 m moeten bedragen.