Aanvraag en informatie parkeervergunning deel Indische Buurt en deel Hogenkamp

Beste meneer/ mevrouw,

In september 2023 hebben wij alle bewoners met een brief geïnformeerd over het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 5 september 2023 om betaald parkeren en parkeervergunningen in te voeren voor een deel van de Indische Buurt en een deel van Hogenkamp. 

Tegen het besluit zijn bezwaarschriften ingediend waarop het college heeft besloten tot een kleine aanpassing van de grenzen van het gebied. De bezwaarmakers zijn geïnformeerd en dit is bekendgemaakt op 26 januari 2024 in het Gemeenteblad op www.overheid.nlexterne-link-icoon. In bijlage 1 van deze brief ziet u op een kaart het gebied waarvoor betaald parkeren en vergunning parkeren gaat gelden.

Uw adres valt binnen dit gebied. In deze brief ontvangt u informatie over het aanvragen van de parkeervergunning(en), ondersteuningsmogelijkheden en welke verandering u op straat gaat merken in uw buurt. 

Aanvragen parkeervergunning                                                

Het betaald parkeren en parkeervergunningen gaat in op 1 maart 2024. Vanaf 1 februari 2024 kunt u een parkeervergunning en/of een bezoekersvergunning aanvragen. Dat kan op www.zwolle.nl/parkeerloketexterne-link-icoon. In bijlage 2 vindt u een handleiding voor het aanvragen. 

Ondersteuning bij aanvragen

Hebt u hulp nodig bij het aanvragen van uw parkeervergunning? Op woensdag 21 februari 2024 van 16.00 tot 19.00 uur kunt u in wijkcentrum De Vlasakkers hulp krijgen bij het aanvragen.

Neem hiervoor mee:

  • Legitimatiebewijs
  • Uw inloggegevens van DigiD (indien u die heeft);
  • Kenteken van uw auto of bij leaseauto het leasecontract of auto van uw werkgever de werkgeversverklaring.

Wat verandert er in uw buurt? 

In februari plaatsen we parkeerautomaten en borden. Zo zorgen wij dat de nieuwe parkeerregels voor iedereen duidelijk zijn. 
Betaald en vergunning parkeren wordt ingevoerd in uw omgeving voor de leefbaarheid en veiligheid. Hierbij hoort ook handhaving en toezicht. Op verzoek van een aantal bewoners staan in bijlage 3 de belangrijkste parkeerregels in de openbare ruimte. 

Vragen

Heeft u vragen over deze brief? Neem dan gerust contact met ons op. Bel naar telefoonnummer 14038 (lokaaltarief). Wij zijn iedere maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Een e-mail sturen kan ook naar parkeren@zwolle.nl

Meer informatie leest u op onze website zwolle.nl/parkeervergunningen-voor-bewoners.


Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders,

Lykle Bruinsma
Afdelingshoofd Leefomgeving en Mobiliteit