Aardwarmte

Eind 2020 heeft de gemeenteraad de Transitievisie warmte vastgesteld. Hierin staat dat gemeente Zwolle de warmtetransitie start in Holtenbroek, Aa-landen en Berkum. In de omgeving van Holtenbroek en Aa-landen is een mogelijke bron voor geothermie aanwezig. Daarom ligt het voor de hand om voor deze wijken te kiezen voor de ontwikkeling van deze warmteoplossing. De voorkeurslocatie voor de geothermielocatie is Dijklanden.

Geothermie, ofwel aardwarmte, is een duurzame energiebron. Er wordt gebruik gemaakt van warmte die van nature aanwezig is in de aarde. Met aardwarmte kunnen we in de toekomst huizen en bedrijfspanden verwarmen. Nu gebeurt dit bijvoorbeeld al in de glastuinbouw. Lees meer in de factsheet aardwarmteexterne-link-icoon en in de veelgestelde vragen over aardwarmteexterne-link-icoon.

Geothermie in Zwolle-Noord?

Gemeente Zwolle onderzoekt de mogelijkheden van een geothermiebron in Zwolle-Noord. De mogelijke locatie voor deze bron is op de hoek Urksteeg / Peterkampweg in de directe omgeving van de Zwolse Stadslanderijen. Deze locatie is gekozen op advies van de klankbordgroep met omwonenden van het gebied. Deze groep heeft nagedacht over de plek voor de installatie van de bron en hoe we deze het beste kunnen inpassen in de omgeving. 

Op dit moment staat nog niet vast dat er een geothermiebron komt in Zwolle-Noord. Daar wordt door verschillende organisaties onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld naar hoeveel warmte er in de aarde zit en welke partijen deze warmte dan als eerste kunnen afnemen. Zoals het er nu voorstaat zijn de gebouwen die als eerste kunnen worden aangesloten op een warmtenet met geothermie de woningen en appartementen van de woningbouwcorporaties en twee scholen, Deltion en Van der Capellen. Het aansluiten van deze gebouwen biedt ook mogelijkheden voor woningen die hierbij in de buurt liggen. Samen met woningeigenaren gaat de gemeente onderzoeken of een aansluiting op het warmtenet haalbaar is en in welke delen van de wijk(en) dit dan kan.

Boring

We zijn aan het onderzoeken wie en onder welke voorwaarden warmte uit de geothermiebron afneemt. Verder moeten we weten of er voldoende warmte uit de ondergrond kan worden gehaald. Deskundige partijen brengen daarom de bodem zo goed mogelijk in beeld. Vervolgens moet er een eerste put worden geboord. Als deze boring succesvol is en er voldoende warm water beschikbaar is, wordt er een tweede put geboord. Op deze manier werkt de bron. Verder komt er een gebouw boven de grond voor de techniek. Dit gebouw is ongeveer even groot als een klein bedrijfspand. De eerste boring naar aardwarmte in Zwolle kan mogelijk in 2025 starten. Als alles voorspoedig verloopt, kunnen de eerste gebouwen in Holtenbroek vanaf 2027 via een warmtenet met aardwarmte worden verwarmd.