Energietransitie: Dit doet de gemeente

Op de gebieden van klimaatadaptatie en energietransitie heeft de gemeente één hoofddoel: Zwolle moet een stad blijven waar het goed wonen, werken en leven is. Om dit doel te bereiken zijn verschillende maatregelen nodig.

De gemeente Zwolle heeft de Zwolse Adaptatiestrategie ontwikkeld. Met deze strategie nemen we maatregelen om de stad steeds beter bestand te maken tegen klimaatverandering. Dat doen we bijvoorbeeld door in Zwolle meer ruimte te maken voor water. En door de hele stad te vergroenen. Dit gebeurt onder andere door het opnieuw inrichten van straten en pleinen. Verder neemt de gemeente ook maatregelen om overlast door overstromingen, droogte of hitte te voorkomen.

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben samen het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatieexterne-link-icoon geschreven. Met het programma willen de partijen ervoor zorgen dat ons land in 2050 bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zo houden wij onze gemeente gezond, zijn we veilig voor het water en voorkomen we grote maatschappelijke schade.

Om energieneutraal te zijn in 2050 heeft Zwolle nog een aantal stappen te zetten. Zo willen we de stad aardgasvrij maken en zelf meer schone energie opwekken met behulp van zon, wind en de aardwarmte. Om dit mogelijk te maken zijn in de Zwolse Energiegids verschillende gebieden aangewezen als ‘kansrijk gebied’. Dat betekent dat deze gebieden geschikt kunnen zijn voor bijvoorbeeld een zonnepark, windmolens of het opwekken van aardwarmte. Daarom worden deze gebieden nu onderzocht om te bepalen wat de beste oplossing is.

Daarnaast werkt Zwolle ook mee aan de Regionale Energie Strategie (RES). De regering in Den Haag heeft ons opdracht gegeven samen met onze buurtgemeenten uit te zoeken hoe wij hier in onze regio beter en schoner energie kunnen opwekken. De gemeente Zwolle maakt samen met buurtgemeenten, de provincie Overijssel, drie waterschappen en drie netwerkbeheerders deel uit van de RES West-Overijsselexterne-link-icoon. Samen stellen we een Regionale Energie Strategie op. In deze strategie beschrijven we hoe wij onze bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie.

In de gemeente Zwolle zijn we op weg naar een circulaire economie. We willen grondstoffen optimaal inzetten en hergebruiken in alle schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie.

We werken in de regio samen met overheidsinstellingen, bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en maatschappelijke organisaties aan een duurzame en circulaire economie. Het is ook het uitgangspunt van de Regio Deal Zwolleexterne-link-icoon. Met dit programma investeren Rijk en regio bijna 90 miljoen in projecten die de regio versterken als sociale, circulaire, innovatieve en klimaatbestendige groeiregio.

In het Programmaplan circulaire economie dat begin 2022 is goedgekeurd door de raad zijn doelstellingen geformuleerd om in 2050 het gebruik van primaire grondstoffen tot 0 te reduceren.