Werk en inkomen

Warm Zwolle

We gaan samen op weg naar een duurzaam en warm Zwolle in 2050. Zwolle moet dan energieneutraal zijn. Voor alle gebouwen in Zwolle betekent dit dat ze geen gebruik meer mogen maken van aardgas. Dit noemen we aardgasvrij. Voor elk gebouw moet er daarom gezocht worden naar een duurzaam en warme vervanger voor aardgas. Wat deze duurzame warmte wordt verschilt per gebied.

De komende jaren onderzoekt de gemeente de verschillende opties. Dit gebeurt in samenwerking met betrokken organisaties, bewoners en ondernemers. In vijf wijken is dit onderzoek al gestart en wordt er samen met de omgeving gewerkt aan een plan voor duurzame warmte: het Warmteplan. Als er nog geen Warmteplan voor uw wijk is, kunt u al wel beginnen met de eerste stap: energie besparen. Meer informatie over de wijken waar al aan duurzame warmte wordt gewerkt, isolatie of wanneer uw wijk aan de beurt is, kunt u vinden op deze pagina.

De impact van aardgas op het klimaat

We willen in 2050 een aardgasvrije en energieneutrale stad zijn. Dit betekent dat we de uitstoot van CO2 gaan verminderen. Teveel CO2 zorgt ervoor dat de temperatuur op aarde stijgt. Dat zorgt voor onomkeerbare veranderingen in ons klimaat die een gevaar vormen voor onszelf als mens. Voorbeelden van veranderingen in het klimaat zijn meer hevige stormen, langdurige droogte of juist zware regenval die weer overstromingen veroorzaakt. 

Het gebruik van fossiele brandstoffen als kolen en aardgas brengt veel CO2 in de lucht. Om minder CO2 uit te stoten moeten we dus andere energiebronnen dan gas en kolen gaan gebruiken voor het verwarmen van woningen, water en om op te koken. Kortweg noemen we dit: aardgasvrij worden.

Op dit moment komt het grootste deel van de warmte in woningen, bedrijfspanden en andere gebouwen in Zwolle uit aardgas. Van de 55.000 woningen in Zwolle is het merendeel nog aangesloten op aardgas. Om in 2050 een aardgasvrije stad te zijn, is het nodig dat 1500 woningen per jaar van het aardgas afgaan.

Om iets aan de klimaatverandering te doen hebben bijna 200 landen samen afspraken gemaakt. Een van de belangrijkste afspraken is dat alle landen gezamenlijk zorgen voor veel minder CO2 uitstoot. De komende jaren moeten we daarom voor bijna alles waar nu CO2 bij vrij komt een andere oplossing vinden. Het Rijk heeft hier in 2017 een plan voor gemaakt: het klimaatakkoord. Hierin staat precies beschreven hoe Nederland er voor moet zorgen dat we in 2050 energieneutraal zijn. Het niet langer gebruiken van aardgas staat hier ook in beschreven.

Het Rijk heeft de regierol voor de overstap naar duurzame energie neergelegd bij de gemeenten. Dit betekent dat de gemeenten samen met organisaties, inwoners en ondernemers onderzoeken hoe gebouwen het beste kunnen overstappen naar duurzame warmte.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze pagina? Neem dan contact op met de gemeente via energietransitie@zwolle.nl.