Op weg naar een aardgasvrij Berkum

In Berkum werken stichting Duurzaam Berkum, de woningcorporaties en de gemeente Zwolle samen in het project Berkum Energieneutraal (BEN). BEN bestaat uit drie sporen: verduurzamen van de woning, duurzame energie opwekken en aardgasvrij worden, uiterlijk in 2040.

Waarom aardgasvrij?

We stappen de komende jaren over op schone energie. Het Rijk heeft in 2017 namelijk besloten dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken voor koken en het verwarmen van onze huizen. Zwolle wil dit de komende jaren versnellen om in 2040 die overstap te maken. 

Bij het gebruik van aardgas komt CO₂ vrij. Dat is een broeikasgas. Wij stoten al honderden jaren zoveel CO₂ uit dat de temperatuur op aarde op dit moment snel stijgt en het klimaat verandert. We noemen dit klimaatverandering.

Afspraken voor minder CO₂ uitstoot

Om iets aan deze klimaatverandering te doen hebben bijna 200 landen samen afspraken gemaakt. Die afspraken zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs (2015). Een van de belangrijkste afspraken is dat alle landen samen zorgen voor veel minder CO₂ uitstoot. De komende jaren gaan we daarom voor bijna alles waar nu CO₂ bij vrij komt een andere oplossing vinden. Zo ook in onze huizen.

Proeftuin Aardgasvrije wijk

Vanuit de rijksoverheid is het programma Aardgasvrije wijkenexterne-link-icoon opgezet. 66 proeftuinen werken aan het aardgasvrij maken van een woonwijk, buurt of dorp. Dit programma is in 2018 gestart. Op deze manier wordt in het hele land veel ervaring opgedaan en leren we van successen én dingen die minder goed gaan. Berkum is 1 van de 66 proeftuinen.

Berkum Energieneutraal

In Berkum werken stichting Duurzaam Berkum, gemeente Zwolle en de woningcorporaties samen in het project Berkum Energieneutraalexterne-link-icoon (BEN). BEN bestaat uit drie sporen: verduurzamen van de woning, duurzame energie opwekken en uiteindelijk aardgasvrij worden in 2040.

De eerste stap is het verduurzamen van de woning: het aardgasvrij-ready maken. Voor het verduurzamen van de woning zijn verschillende subsidies beschikbaar: Subsidies - Berkum Energieneutraalexterne-link-icoon.

Bewonersraadpleging

Inwoners van Berkum kunnen hun mening geven over een duurzame vervanging van aardgas. Zij kunnen de verschillende soorten wijkenergiesystemen die mogelijk zijn in Berkum een waardering geven. De bewonersraadpleging is van 9 t/m 14 oktober 2023.

Meer informatie: Wijkenergiesysteem - Berkum Energieneutraalexterne-link-icoon

Advies voor college en gemeenteraad

BEN maakt op basis van de uitkomsten van de bewonersraadpleging een advies voor het college en de gemeenteraad van Zwolle. De woningcorporaties gebruiken de mening van de huurders bij hun beslissing over een nieuw wijkenergiesysteem voor hun eigen woningen. Het college en de gemeenteraad besluiten naar aanleiding van de bewonersraadpleging welk wijkenergiesysteem er wordt opgenomen in het warmteplan van Berkum. 

Wat is de Warmtetransitie?

De overstap naar duurzame warmte voor alle huizen en gebouwen noemen we de warmtetransitie.

Wat is een warmteplan?

Een warmteplan is een plan dat beschrijft hoe een wijk of buurt verwarmd gaat worden zonder aardgas.