Warm Aa-Landen

We stappen de komende jaren over op duurzame warmte. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen goed geïsoleerd zijn. Want voor de energie die we niet gebruiken hoeven we geen duurzame warmte te vinden. Welke duurzame warmte waar mogelijk is hangt af van het type woning en waar de woning staat. In Aa-Landen maken we daarom een plan voor de wijk waarin we onderzoeken hoe we onze huizen in de toekomst kunnen verwarmen.

Iedereen zit er graag warmpjes bij. Nu nog dankzij aardgas, straks op een andere manier. Maar wanneer is straks? En hoe gaan we onze huizen dan verwarmen? Wat gaat er gebeuren in mijn wijk? En wat betekent dat voor mij? Op deze pagina vind je hier meer informatie over.

Het warmteplan

De gemeente werkt aan een Warmteplan. In het Warmteplan staat hoe de huizen van het aardgas af gaan en wanneer. Ook staat erin hoe de huizen dan verwarmd kunnen worden en hoe je daar als bewoner zelf over beslist. De gemeente wil samen met bewoners aan de slag om het proces om de wijken aardgasvrij te maken samen met bewoners. Daarom werken zij samen met Travers Welzijn en bewonersinitiatieven. Het onafhankelijke bewonersinitiatief voor Aa-Landen is de Groene Aa. Samen met Duurzaam Holtenbroek (vanuit de wijk Holtenbroek) komen deze bewonersinitiatieven op voor de belangen van bewoners. Sluit je bij hen aan om mee te praten.

Bij het gebruik van aardgas komt CO2 vrij. Wij stoten al honderden jaren zoveel CO₂ uit dat de temperatuur op aarde op dit moment snel stijgt en het klimaat verandert. We noemen dit klimaatverandering. Om iets aan deze klimaatverandering te doen hebben bijna 200 landen samen afspraken gemaakt. Een van de belangrijkste afspraken is dat alle landen gezamenlijk zorgen voor veel minder CO2 uitstoot. De komende jaren moeten we daarom voor bijna alles waar nu CO2 bij vrij komt een andere oplossing vinden. Zo ook in onze huizen.

Nu worden de woningen in Zwolle nog bijna allemaal met aardgas verwarmd. In de toekomst komen hier verschillende technieken voor terug. Afhankelijk van de leeftijd van de woning, de wijk waar de woning staat, het type woning en de wensen van de woningeigenaar wordt er per woning een techniek gekozen die het best past. In een warmteplan per wijk zoeken we dit gezamenlijk uit.

De gemeente stelt de komende jaren een warmteplan op voor elke wijk. Holtenbroek, Aa-Landen en Berkum zijn als eerste wijken aan de beurt. In dit plan staat de meest geschikte warmteoplossing beschreven met een daarbij horend stappenplan en een inzicht in de kosten en de tijd waarin de overstap naar een andere warmtebron gemaakt moet worden. Omdat het isoleren van huizen in veel wijken een belangrijk onderdeel is om uiteindelijk de overstap naar een andere warmtebron te maken vormt gaat het warmteplan ook over energie besparen.

Activiteiten in de wijk

Het hele jaar door organiseren de verschillende organisaties activiteiten in de wijk die gaan over het verduurzamen van woningen en/of het warmteplan. Hieronder zie je welke activiteiten er binnenkort plaatsvinden.

Energie besparen

Energie besparen is altijd goed. Niet alleen is het goed voor het milieu onze portemonnee vindt het ook fijn.

Warm zonder aardgas

Er zijn verschillen manieren om onze woningen en andere gebouwen duurzaam te verwarmen. In Aa-landen  en in Holtenbroek is een warmtenet één van de mogelijkheden die we onderzoeken. Een warmtenet is een netwerk van leidingen in de grond waar warm water doorheen stroomt. Deze warmte kan worden gebruikt om woningen te verwarmen.  Een andere optie is gebruik maken van warmte uit de lucht of bodem die met behulp van elektriciteit geschikt gemaakt wordt voor het verwarmen van een woning. Vaak gebeurt dit met een warmtepomp.

In Aa-landen en in Holtenbroek wordt gekeken of de warmte voor het warmtenet uit de diepe bodem gehaald kan worden. Dit noemen we geothermie. De onderzoeken zijn veelbelovend, maar we weten pas echt of er voldoende warmte in de grond zit als we een boring doen. Wil je meer weten over geothermie kijk dan op de pagina Aardwarmte.

We weten nog niet welke woningen wel en niet kunnen aansluiten op een warmtenet. Daar waar woningen niet op een warmtenet aangesloten kunnen worden of wanneer je dit niet wil kan je gebruik maken van een andere gasvrije techniek. Hier zijn verschillende opties in mogelijk, maar de meest gebruikelijke techniek op dit moment is de warmtepomp. De meeste warmtepompen halen de warmte uit de buitenlucht, maar er zijn inmiddels allerlei soorten warmtepompen beschikbaar. Voor meer informatie kan je kijken op de de pagina Energiemaatregelen aan uw woning.

Daar waar geen warmtenet komt, maar je toch graag samen aansluit op een techniek kan een warmte-koude-opslag(WKO) een mogelijkheid zijn. Op dit moment wordt op verschillende plekken in Nederland en Zwolle verkend wat er nodig is om met een flatgebouw of straat gebruik te maken van een WKO systeem. Hierbij wordt de ondiepe ondergrond gebruikt om warmte op te slaan in de zomer die in de winter weer gebruikt kan worden. Op één WKO kunnen meerdere woningen aangesloten worden middels een ‘mini- warmtenet’. Ook in Aa-Landen verkennen we deze mogelijkheden.

Doe mee

In de wijk organiseren we verschillende activiteiten. Van gezamenlijke inkoopacties tot buurtbijeenkomsten. Maar we hebben ook een nieuwsbrief, sparringsgroep (werkgroep) en zijn altijd opzoek naar meer mensen die graag mee willen doen. Zie jij dit zitten of heb je een  goed idee voor een activiteit waardoor we meer mensen kunnen bereiken? Laat het ons dan weten via energietransitie@zwolle.nl.