Adviesraden

Bij het maken van beleid (plannen voor en afspraken over de stad) krijgt de gemeente Zwolle graag hulp van inwoners die weten waar ze het over hebben.

Kennis

Omdat deze inwoners veel kennis hebben en betrokken zijn, zorgt het meedenken ervoor dat we meer te weten komen over de verschillende groepen mensen in onze gemeente. Daardoor kunnen wij iedereen nog beter helpen en kunnen we beter beleid maken.

Advies aan gemeentebestuur

De experts zitten in verschillende adviesraden: groepen die de gemeente helpen. Zij kunnen de gemeente gevraagd of ongevraagd advies geven, zodat het gemeentebestuur goede besluiten kan nemen.