Ethische commissie

De Ethische commissie Digitalisering is een groep onafhankelijke professionals die meedenkt met de gemeente Zwolle over ethische vragen bij de inzet van digitale (slimme) technologieën en dataverwerking.

Met de oprichting van de Ethische commissie Digitalisering wil de gemeente input creëren voor het gesprek over gebruik van data en nieuwe technologieën. Met deze input zullen het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie de keuzes rond digitalisering transparanter en beter uitlegbaar maken.

Met vragen over de Ethische commissie kunt u terecht bij de secretaris van de commissie: o.rachtchoupkina@zwolle.nl.

Doel van de Ethische commissie

De Ethische commissie is een groep professionals, bestaande uit 5 leden van buiten de gemeentelijke organisatie, die het bestuur en de ambtelijke organisatie helpen om kennis en bewustwording te vergroten over de ethische kant bij gebruik van data en nieuwe technologieën. Het gaat om de volgende personen:

  • Robin Effing (voorzitter) – Universitair Docent Business Information Systems bij de vakgroep High-Tech Business & Entrepeneurship/Universiteit Twente;
  • Gary Antonius, Business Development Global Baat Medical BV;
  • Robert Helder, Docent aan Universiteit Utrecht, jurist en doctor of Philosophy;
  • Annelien Schuldink, Advocaat Dommerholt Advocaten;
  • Saar van der Spek, Trendstrateeg/toekomstverkenner/stadmaker.
Wat is de Ethische commissie?

De Ethische commissie bestaat uit 5 professionals van buiten de gemeentelijke organisatie, die onafhankelijk van het gemeentebestuur en de organisatie fungeert. De commissie helpt de gemeente om kennis en bewustwording te vergroten over de ethische kant bij gebruik van data en digitale (slimme) technologieën. Hiermee vormt de commissie een klankbord en kennisplatform voor de gemeente voor moreel, ethische vragen die spelen rondom digitale innovaties in Zwolle.
De commissie is geen advies- of besluitvormend orgaan maar is bedoeld om een dialoog over de wenselijkheid van nieuwe technologie op gang te brengen.

De samenstelling van de Ethische commissie is gebaseerd op een profiel dat door het College van Burgemeester en Wethouders is vastgesteld bij het besluit tot de oprichting van een Ethische commissie.

Klankbord en kennisplatform

De Ethische commissie is een klankbord en kennisplatform voor de gemeente en gaat ook reflecteren op moreel, ethische vragen die spelen rondom digitale innovaties in Zwolle. De samenstelling van de Ethische commissie is gebaseerd op een profiel dat door het College van Burgemeester en Wethouders is vastgesteld bij het besluit tot de oprichting van een Ethische commissie.

Wat doet de Ethische commissie?

Bij het werken aan de opgaven van de stad maken we steeds groter gebruik van data en digitale (slimme) technologieën. De Ethische commissie helpt de gemeente om kennis en bewustwording over de ethische kant daarvan te vergroten. Willen we echt alle mogelijkheden die technologie biedt benutten? Wat vinden wij fatsoenlijk, moreel en ethisch toelaatbaar?

De commissie kan gevraagd en ongevraagd reflecteren op datagebruik en inzet van digitale (slimme) technologieën in Zwolle. Deze reflecties gebruikt gemeente als input bij het maken van afwegingen. Hiermee blijft de verantwoordelijkheid voor het nemen van besluiten (en ook hoe wij omgaan met de publieke waarden) bij het gemeentelijk bestuur.

Tot nu toe is er nog onvoldoende of impliciet aandacht besteed aan ethische vragen bij digitale innovaties.  

Wie zijn de leden?

Leden van de Ethische commissie zijn op persoonlijke titel lid. Zij vertegenwoordigen geen organisatie, maar zetten zich in voor Zwolle. Leden zijn voor twee jaar lid, met de mogelijkheid om daarna de termijn met nog twee jaar te verlengen.

Robin Effing

Voorzitter Ethische commissie.

Saar van der Spek

Lid Ethische commissie

Gary Antonius

Lid Ethische commissie

Robert Helder

Lid Ethische commissie

Annelien Schuldink

Lid Ethische commissie

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak 

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2022 Gemeente Zwolle