Bedrijventerrein

Een bedrijventerrein of bedrijvenpark is een gebied dat in eerste instantie bedoeld is voor de vestiging van (commerciële) bedrijven. Op lang niet alle bedrijventerreinen zijn trottoirs aanwezig. Waar dat wel het geval is, dient de toegankelijkheid van de trottoirs te worden gewaarborgd. Gewenst toegankelijkheidsniveau: als woonwijken met als kanttekening dat niet altijd voetgangers(oversteek)voorzieningen aanwezig zijn.