Beelden bodycam Zwolse boa's opvragen

De boa’s van de gemeente Zwolle dragen een bodycam. Als er beelden zijn gemaakt waar u op staat, kunt een zogeheten uitleesverzoek van de gemaakte opnames indienen.

Bent u zelf gefilmd met een bodycam? Dan mag u de opnames inzien. U kunt een verzoek indienen tot 24 dagen na opname van de beelden. Dient u het verzoek later in dan bestaat de kans dat de beelden zijn gewist en wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen.

Een verzoek om de gemaakte beelden in te zien kunt u indienen: 

 • Online via formulier uitleesverzoek bodycamexterne-link-icoon. U heeft hiervoor uw DigiD inlogcode nodig. 
  Ook kunt u een schriftelijk verzoek indienen
 • Schriftelijk door uw verzoek te naar de Gemeente Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA te Zwolle t.a.v. het sectiehoofd team Toezicht openbare ruimte.

Uw verzoek moet de volgende informatie bevatten:

 • Uw naam of naam van de organisatie.
 • Uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
 • Een aantoonbaar belang voor het uitkijken van de beelden.
 • Datum, tijdstip en plaats waar de beelden zijn opgenomen

Wordt uw verzoek afgewezen dan kunt u tegen deze beslissing bezwaar aantekenen.

Een bodycam is een kleine draagbare camera die door onder andere buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) gedragen kunnen worden op hun uniform. Hiermee kunnen beelden gemaakt worden in situaties waarin zij te maken krijgen met agressie en/of geweld.

In de gemeente Zwolle draagt het werk van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) bij aan een prettige en veilige leefomgeving. Soms hebben zij in de uitvoering van hun taken te maken met agressie of geweld.  

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de bodycam het gevoel van veiligheid vergroot en het aantal agressie- en geweldsdelicten afneemt. Daarom heeft de gemeente Zwolle er ook voor gekozen om de boa’s te voorzien van een bodycam.

 • De bodycam staat altijd in de stand-by modus. Dat houdt in dat de camera wel beelden vastlegt, maar dat deze beelden continu worden overschreven en niet worden opgeslagen.
 • Start een boa met de opname dan legt de bodycam de 30 seconden voorafgaand aan de opname ook vast. Zo is het mogelijk om ook de aanleiding van de situatie vast te leggen. 
 • De boa waarschuwt waar mogelijk eerst vóórdat de opname wordt gestart.
 • Opnames worden alleen gemaakt als een situatie dreigt te escaleren of is geëscaleerd.

De opgeslagen beelden worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. De beelden zijn niet ter plekke te bekijken of te verwijderen. De opnames worden na 28 dagen automatisch gewist, behalve als er een reden is om ze langer te bewaren.  

Alleen op verzoek van de boa zelf, van degene die is gefilmd of het Openbaar Ministerie kunnen beelden worden ingezien.