Begraven en cremeren op Kranenburg

Kranenburg is qua oppervlakte één van de grootste begraafplaatsen van Nederland. Het is door de landschappelijke aanleg en mooie ligging een prachtige rustplaats. U vindt er bijzondere vogels, bloemen, bomen en meer dan 500 verschillende planten. Kranenburg is niet alleen een begraafplaats. Het is ook een prachtig park waar u wandelend of zittend kunt genieten van de mooie natuur.

Meerdere gedeelten

Het parkgedeelte van Kranbenburg vormt het oudste deel van de begraafplaats. Dat zie je terug aan hoe het Parkgedeelte is aangelegd: aan de hand van een klassenstelsel.

Klassenstelsel

Mensen kregen vroeger een graf dat paste bij hun maatschappelijke klasse. Bij de aanleg van de begraafplaats werd daar ook rekening mee gehouden. Er waren zes klassen:

 • Een hoofdklasse.
 • De klassen 1 tot en met 5.

Aan de afmetingen van het graf en de grootte van het gedenkteken kon je die klassen herkennen. De rijkste mensen lagen in de hoofd- en eerste klasse, iets minder rijke in de tweede en zo verder.

Afgeschaft

In de loop der jaren verdween langzaam maar zeker de klassenmaatschappij. Toen de gemeente in 1978 het Bosgedeelte van de begraafplaats in gebruik nam, is het klassensysteem formeel afgeschaft. Het is enblijft wel herkenbaar in het Parkgedeelte. Dat komt door de bestaande structuur en de aanduiding van de verschillende rijen. Het woord ‘klasse’ is vervangen door ‘rij’. De gemeente wil het Parkgedeelte in die oude, oorspronkelijke sfeer houden. Toen het klassensysteem werd opgeheven, zijn de tarieven voor de hele begraafplaats gelijkgetrokken. Alle rijen in dit gedeelte zijn tegenwoordig dan ook even fraai, met mooie grote bomen en struiken en natuurlijke groene paden

Na het Parkgedeelte kwam in 1978 de eerste uitbreiding van Kranenburg: het Bosgedeelte. In dit gedeelte is het mogelijk om, zoals de naam al aangeeft, in het bos begraven te worden. In een natuurlijk bos. Omgeven door grote eeuwenoude bomen. In de tijd dat het landgoed Kranenburg (gebouwd rond 1375 en afgebroken in 1844) nog in gebruik was, werd het hout uit het bos gebruikt voor palen, bouwmateriaal, brandhout en dergelijke. Elke tien jaar werden de takken afgezaagd waardoor hakhout ontstond.

Eeuwenoud

De bomen die nu in het bos staan, zijn dus zo’n honderd jaar oud. Maar de boomstronken met hun wortels veel ouder: tussen de tweehonderd en driehonderd jaar. De beuken aan de beukenlaan, een laan die nog goed zichtbaar is, zijn ongeveer tweehonderd jaar oud.

Twee categorieën

 In de eerste jaren van deze uitbreiding konden mensen kiezen voor twee categorieën graven.

 • Bij een eerste categorie mocht de steen iets groter zijn dan bij een tweede categorie.
 • Een graf uit de eerste categorie was dan ook duurder dan die uit de tweede.

Het Hagenparkgedeelte vormde na het Bosgedeelte de tweede uitbreiding van de begraafplaats Kranenburg. Dit deel is in 1992 in gebruik genomen. De naam ‘Hagenpark’ is afgeleid van de hier geplante hagen. De hoge strakke hagen hebben rode bladeren, de golvende hagen hebben groene bladeren.

Overblijfsel landgoed

De grote eikenbomen die in dit gedeelte staan, zijn nog een overblijfsel van het landgoed Kranenburg. De grootste is de Quercus Robur, oftewel Zomereik. Deze boom is maar liefst 350 jaar oud. In het Hagenparkgedeelte is een vijver aangelegd in de vorm van een gestileerde lelie. De bron van de vijver symboliseert de oorsprong van het leven. Het water stroomt weg zoals ook het leven geleefd wordt. Het verval in de vijver staat symbool voor het leven dat niet altijd even vlak/vlekkeloos verloopt. Staand bij de bron kun je het eind van de vijver niet zien. Net zoals het leven zelf. Bij het begin daarvan, bij de geboorte, is het leven ook niet te overzien.

Elk landgoed had vroeger een verhoogd uitkijkpunt om over het landgoed heen te kijken. Dit element wilde de gemeente terugbrengen op Kranenburg. Daarom is de ‘Parnassusberg’ gemaakt.

Symbool voor allesomvattende

De Parnassusberg is een cirkelvormige heuvel, opgebouwd uit twee terrassen, omgeven door hagen. De cirkelvorm van de berg staat symbool voor het allesomvattende.

Griekse berg

De Parnassusberg is vernoemd naar de Griekse berg ‘Parnassus’, een symbolische woonplaats van dichters. Dit gedeelte is in 2003 in gebruik genomen.

Ontwikkelingen begraven en cremeren

Steeds meer mensen willen bovengronds worden begraven. In Zuid-Europese landen is dit gebruikelijk, in Nederland is deze manier van begraven nog vrij uniek. De gemeente Zwolle biedt de mogelijkheid om begraven te worden in een galerijgraf. Dit is een nis die in een fraai vormgegeven muur verwerkt is. Een galerijgraf is een alternatief voor mensen die zich niet prettig voelen bij het idee om onder de grond te worden begraven of te worden gecremeerd. De galerijgraven bevinden zich op begraafplaats Kranenburg.

Kranenburg

Op begraafplaats Kranenburg vindt u bijzondere vogels, bloemen, bomen en meer dan 500 verschillende planten. Kranenburg is niet alleen een begraafplaats. Het is ook een prachtig park waar u wandelend of zittend kunt genieten van de mooie natuur. Op Kranenburg zijn, achter het uitvaartcentrum, negentig galerijgraven gerealiseerd. Mogelijk wordt dit in de toekomst uitgebreid naar 360.

Persoonlijk

Een graf is heel persoonlijk. Het is een plek waar je naar toe gaat als je een overleden dierbare wilt bezoeken. Een galerijgraf kunt u net als een ‘gewoon’ graf persoonlijk laten maken. Ze zijn inclusief een antracietkleurige sluitsteen. U mag, onder bepaalde voorwaarden, zelf bepalen welke belettering en symbolen u op deze steen wilt laten aanbrengen. Een foto op de sluitsteen is ook mogelijk. Daarnaast mag u voorwerpen laten bevestigen aan de steen, bijvoorbeeld een vaasje of een lantaarntje. U kunt hiervoor contact opnemen met een steenhouwerij. Zij helpen u graag verder. U hoeft geen vergunning aan te vragen voor het ontwerp van de sluitsteen.

Bijzetten

In een galerijgraf kunt u één kist laten bijzetten. Als u wilt mag u ook een urn in het graf zetten.

 • Dat kan alleen in een leeg graf of tegelijk met het bijzetten van een kist. Dit betekent dat als er een urn in een galerijgraf is geplaatst, u later nog een kist of een tweede urn in hetzelfde graf mag bijzetten. Andersom is helaas niet mogelijk.
 • Als een kist is geplaatst in een graf, mag deze later niet meer geopend worden voor het bijzetten van een urn. In een galerijgraf mag u naast een kist niet meer dan twee urnen bijzetten.

Tarieven

De galerijgraven op Kranenburg worden voor de volgende huurperiode uitgegeven:

 • 20 jaar huur                                         
 • 30 jaar huur                 
 • 40 jaar huur                             
 • 50 jaar huur                             
 • Onbepaalde tijd

Hiermee krijgt u het recht om een dierbare voor die periode te begraven in het galerijgraf. Uiteraard kunt u daarna de periode weer verlengen. Op de pagina Leges begraafplaatsrechten vindt u tarieven voor grafrechten.

Naast het grafrecht, betaalt u ook voor het onderhoud van het galerijgraf          

Reserveren

U kunt een galerijgraf reserveren. Hiervoor betaalt u eenmalig reserveringskosten. Daarna ontvangt u jaarlijks een nota voor het gereserveerd houden van het graf.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van Burgerzaken van de gemeente Zwolle, via telefoonnummer: 14038 (5 cijfers).

Op begraafplaats Kranenburg is een gedeelte voor islamitische graven. Op Kranenburg was, sinds 1991, islamitisch begraven al mogelijk, maar de beschikbare ruimte was niet voldoende. Er is in de regio veel behoefte aan deze vorm van begraven, daarom is voor moslims in 2012 een nieuw, apart gedeelte aangelegd.

300 Graven

De Islamitische begraafplaats maakt onderdeel uit van begraafplaats Kranenburg. Het is een apart gedeelte, omheind door een haag. Het gedeelte heeft ruimte voor 300 graven. De Islamitische begraafplaats heeft een centrale open ruimte, met daarbij een kraan. De eeuwige grafrust is mogelijk en er is ruimte voor alle gebruikelijke rituelen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot omranding om het graf. Uiteraard liggen de graven richting Mekka. De gemeente Zwolle heeft met verschillende islamitische organisaties overlegd hoe het nieuwe islamitische gedeelte eruit moet komen te zien.

Regionale functie

De begraafplaats heeft een regionale functie. Zowel moslims die in Zwolle wonen, als moslims die niet in Zwolle wonen, mogen hier begraven worden. De begraafplaats is bedoeld voor alle islamitische stromingen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Islamitische begraafplaats? Neemt u dan contact op met de gemeente Zwolle, telefoonnummer: 14038.

Begraven worden volgens de Chinese tradities. Sinds 2014 is dat mogelijk op Kranenburg. Daar is een Chinese begraafplaats met 230 graven. In 2021 komen daar nog eens 220 graven bij.

Chinese gemeenschap

Bij het ontwerp voor de Chinese begraafplaats is rekening gehouden met de wensen vanuit de Chinese gemeenschap. De begraafplaats is zo ontworpen dat er volgens de Chinese tradities begraven kan worden. De begraafplaats ligt op een zonnig en licht gedeelte en de graven hebben uitzicht over water. Ook is er een pagode, urnenmuur en eigen toegangspoort. Daarnaast kunnen de graven en urnennissen voor onbepaalde tijd worden uitgegeven. Het is mogelijk om op voorhand (bij leven) al een graf te kopen. Dat is gebruikelijk in de Chinese gemeenschap. Het graf wordt dan vaak al ingericht met een monument. Dit maakt dat nog niet alle graven op de Chinese begraafplaats al in gebruik zijn.

Uitbreiding

Sinds november 2020 wordt gewerkt aan de uitbreiding van de Chinese begraafplaats. Er is namelijk grote (landelijke) belangstelling voor vanuit de Chinese gemeenschap. Er komen 220 graven bij. Het totaal aan aantal graven komt daarmee op 450. De werkzaamheden duren tot eind maart 2021. Vanaf april 2021 kunnen er mensen begraven worden op het nieuwe deel van de begraafplaats.

Kosten

Kijk voor de de tarieven voor een graf op de Chinese begraafplaats op de pagina Leges begraven en cremeren.

Vragen?

Heeft u vragen over de Chinese begraafplaats? Stuur dan een bericht naar begraafplaatsadministratie@zwolle.nl of bel met telefoonnummer 14038. 

De begraafplaats is in het beheer van de gemeente Zwolle, het crematorium is particulier.

Meer informatie vindt u op:  www.crematoriumkranenburg.nlexterne-link-icoon

Uitvaart regelen

Bij een sterfgeval kunt u het beste contact opnemen met een begrafenisondernemer. U bepaalt samen de dag en tijd van begraven of cremeren. De begrafenisondernemer reserveert dit tijdstip bij de begraafplaats of het crematorium.

Digitaal uitvaart bespreken

Begrafenisondernemers kunnen voor het bespreken van een uitvaart op een gemeentelijke begraafplaats:

Leges

Zie ook: 

Vanaf 2006 bestaat de Belanghebbendenraad Kranenburg. Deze raad is klankbord voor de gemeente voor alle zaken die de begraafplaats aangaan. Bijvoorbeeld over onderwerpen als het reglement gedenktekens en de vraag hoe het cultuurlandschap van Kranenburg voor de toekomst behouden kan blijven. Het doel van de raad is het behartigen van gemeenschappelijke belangen van mensen die rechten hebben op de begraafplaats. De raad is er niet voor individuele belangenbehartiging. 
Wilt u contact opnemen met de Belanghebbendenraad stuur dan een e-mail naar bhr.kranenburg@gmail.com