geld-rekenen iconBegroting en jaarrekening

De basis van het financiële beleid van de gemeente Zwolle is de beleidscyclus.

Die bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Perspectiefnota (PPN) - structureel perspectief over de komende 4 jaar
 • Begroting – uitwerking van de eerste jaarschijf van de PPN naar het financieel beleid voor het komend jaar
 • Tarievennota - overzicht van de te hanteren tarieven in het komende jaar
 • Beleidsrapportages (Berap) 1 en 2 - stand van zaken van de lopende begroting (meetpunten februari en augustus)
 • Jaarstukken bestaand uit het jaarverslag (beleidsverantwoording) en jaarrekening (financiële verantwoording), terugblik over het afgelopen jaar

De gemeenteraad neemt de essentiële besluiten over het beleid op twee momenten in het jaar.

Tijdens het voorjaarsmoment besluit de raad over:

 • Perspectiefnota (PPN)
 • Jaarstukken
 • Beleidsrapportage 1

Tijdens het najaarsmoment besluit de raad over:

 • Beleidsrapportage 2
 • Begroting
 • Tarievennota

Vanaf het najaarsmoment 2018 zijn de onderdelen van het financiële beleid beschikbaar via het portal Beleidscyclus.

Onderdelen van het financiële beleid van de jaren 2009 tot 2018 zijn te raadplegen via het archief.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle