Beleid, programma's en projecten

Op deze pagina's vindt u informatie over het beleid van de gemeente Zwolle. Ook vindt u hier informatie over onder andere programma's en projecten waaraan de gemeente Zwolle werkt, al dan niet samen met andere partijen

Op deze pagina's vindt u informatie over het beleid van de gemeente Zwolle. Ook vindt u hier informatie over onder andere programma's en projecten waaraan de gemeente Zwolle werkt, al dan niet samen met andere partijen.

Meer informatie

Informatie over beleid, projecten en programma's die voor 20 oktober 2022 op Zwolle.nl stond, is te vinden via het archiefexterne-link-icoon.

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord heeft het college van burgemeester en wethouders belangrijkste doelstelling voor het beleid tot en met 2026 vastgelegd.