Welstandsnota

Zwolle is een prachtige stad om te wonen. De gemeente doet haar uiterste best om het voor iedereen prettig leefbaar te houden. De Welstandsnota is een toetsingskader voor de ruimtelijke kwaliteit van de stad.