Omgevingsvisie: Mijn Zwolle van morgen

Inloopbijeenkomsten Omgevingsvisie gaan niet door

De inloopbijeenkomsten over de Omgevingsvisie gaan niet door. Dit vanwege de aangescherpte maatregelen rond het Coronavirus.

Om zoveel mogelijk inwoners mee te laten denken over de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van morgen’, stonden nog 3 inloopbijeenkomsten gepland. Deze zijn vanwege de aangescherpte maatregelen rond het Coronavirus geannuleerd.

Het gaat om de volgende bijeenkomsten:

18 maart van 19.30 – 21.30 uur in De Bolder in Aa-landen

25 maart van 19.30 – 21.30 uur in Cultuurhuis Stadshagen

31 maart van 19.30 – 21.30 uur in SIO in Zwolle-Zuid.

Dat deze bijeenkomsten nu zijn geannuleerd, betekent niet dat inwoners geen kans meer krijgen om mee te denken over de Omgevingsvisie. In de komende periode bekijken we wanneer en op welke manier we met inwoners in gesprek kunnen gaan.

 

De omgevingsvisie voor Zwolle

De omgevingsvisie voor Zwolle geeft richting aan hoe de stad zich kan ontwikkelen tussen nu en 2030. Dan gaat het niet alleen om de groei en leefbaarheid (waar bouw je bijvoorbeeld woningen en voor wie), maar ook om duurzaamheid, recreatie, onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

De toekomst is dichterbij dan we denken. De zomers worden warmer, regenbuien zijn heftiger, gas is straks niet meer onze belangrijkste energiebron en we zoeken naar locaties in en om de stad voor nieuwe woningen. Ook zoeken we naar goede manieren om al het verkeer, zoals fiets, bus en auto goed te organiseren. 

De rode draad: het zijn allemaal onderwerpen die Zwolle bezig houdt en die van invloed zijn op de inrichting van onze stad en ons buitengebied. En de belangrijke vraag daarbij is : hoe richten we onze wijken en dorpen zo in dat Zwolle een prettige gemeente blijft om te wonen, leven en werken? Want Zwolle groeit. 

Hoe moet uw buurt er straks uit zien? Hoe blijft uw woonomgeving aantrekkelijk? Wat is er voor verbetering vatbaar als het gaat over de speel-, sport- en onderwijsvoorzieningen of het groen in uw wijk? Heeft u misschien ideeën om bewegen in uw wijk te stimuleren? Of heeft u een idee  over hoe we bijvoorbeeld het regenwater beter kunnen afvoeren, nu de buien heftiger zijn? Misschien heeft u bepaalde behoeften op het gebied van verkeer en vervoer of heeft u andere vragen over hoe de stad en de wijken er in de toekomst uit kunnen zien.  Daarover willen we graag met u van gedachten wisselen. De antwoorden gebruiken we voor de Omgevingsvisie Zwolle, waarin we richting geven aan het Zwolle van morgen: hoe ontwikkelen de stad en het buitengebied zich in de komende 10 jaar.

Vanwege de aangescherpte maatregelen rond het Coronavirus gaan de geplande bijeenkomsten niet door. 

Omgevingswet

De omgevingsvisie is een nieuw (voor alle gemeenten verplicht) instrument uit de aankomende Omgevingswet. De Omgevingswet vereenvoudigt regelgeving op het gebied van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en treedt 1 januari 2021 in werking.

Omgevingsvisie deel 1

De gemeenteraad heeft in november 2017 de Omgevingsvisie deel 1 vastgeteld. In dit document zijn de ambities van Zwolle voor de toekomst vastgelegd.

Omgevingsvisie deel 1 - DEF 23-11-2017.pdf

Samenvatting Omgevingsvisie deel 1.pdf