Omgevingsvisie: Mijn Zwolle van morgen

De omgevingsvisie voor Zwolle

De omgevingsvisie voor Zwolle geeft richting aan hoe de stad zich kan ontwikkelen tussen nu en 2030. Dan gaat het niet alleen om de groei en leefbaarheid (waar bouw je bijvoorbeeld woningen en voor wie), maar ook om duurzaamheid, recreatie, onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Onderwerpen die iedereen in Zwolle raken, jong en oud, rijk of minder rijk, nu en in de toekomst. De Omgevingsvisie voor Zwolle noemen we daarom ‘Mijn Zwolle van morgen’.

Gesprek

Om de komende jaren de juiste beslissingen te nemen is het belangrijk dat inwoners en bestuurders nu al met elkaar gaan praten over mogelijke toekomstscenario’s. Via gerichte interviews en werksessies, maar ook door informeel het gesprek aan te gaan. 

30 oktober 2017 heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie Mijn Zwolle van morgen deel 1 vastgesteld. Een toekomstvisie op hoofdlijnen die uitnodigt, inspireert en stimuleert om samen de ruimte in de stad in te vullen. De gemeenteraad beslist binnenkort over de uitgangspunten voor de omgevingsvisie.

De stem van jongeren telt

In juni 2018 konden jongeren tussen 12 en 23 jaar aangeven welke onderwerpen zij belangrijk vinden in het gesprek over de toekomst van Zwolle. Er was hiervoor een online vragenlijst gemaakt, die onder meer door wijkmanagers, jongeren van De Nieuwe Hanze Unie en jongerenwerkers van Travers bij jongeren onder de aandacht is gebracht. De uitkomsten zijn inmiddels verwerkt en hier te vinden: Mijn-zwolle-van-morgen-zomer-2018

Festival 'Mijn Zwolle van Morgen'

Hoe gaan we de ruimte in en om de stad tussen nu en 2030 gebruiken en verder invullen? Welke kansen zien we en welke uitdagingen komen we tegen? Daarover gingen we 5 juli 2018 met belanghebbenden en geïnteresseerden in gesprek tijdens het festival ‘Mijn Zwolle van Morgen’. Daarnaast was er voor alle inwoners een programma in en rond het Stadhuis, met een speciaal onderdeel voor jongeren. Van het festival is ook een kort filmpje gemaakt. RTV Focus heeft het interview met Henk Snel gefilmd.

De opbrengst van de bijeenkomst vormt input voor de omgevingstour, die in het najaar van 2018 van start zal gaan als vervolg op het festival. Onze wethouders bezoeken dan verschillende stadsdelen om onderwerpen over de ontwikkeling van Zwolle én uw leefomgeving te bespreken. Na deze tour gaan we aan de slag met het verder invullen en afmaken van de omgevingsvisie voor Zwolle. Blijf de omgevingsvisie dus volgen, want het volgende hoofdstuk in de geschiedenis van Zwolle stellen wij samen op! 

Kansen die u nu al ziet voor de omgevingsvisie horen wij graag. U kunt uw kansen aangeven op onze kansenkaart. Dat kan tot 1 december 2018. Klik hier om de kansenkaart in te vullen.

Omgevingswet

De omgevingsvisie is een nieuw (voor alle gemeenten verplicht) instrument uit de aankomende Omgevingswet. De Omgevingswet vereenvoudigt regelgeving op het gebied van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en treedt 1 januari 2021 in werking.

Meer informatie

Persbericht - Omgevingsvisie Zwolle: een visie door én voor de stad
 

Uit de gesprekken met de stad tijdens het Festival “Mijn Zwolle van Morgen” op 5 juli 2018.

Eindrapportage_enquete_jongeren_zwolle_van_morgen.pdf

20180724_opleveringsdocument.pdf

Wordcloud_zwolle.pdf

De-ziel-van-zwolle-v-final.pdf

Gesprek-5-juli.pdf

 

omgevingsvisie_deel_-_leidende_principes_participatie.pdf

informatienota_participatie_omgevingsvisie_deel_2.pdf

Omgevingsvisie deel 1 - DEF 23-11-2017.pdf

Samenvatting Omgevingsvisie deel 1.pdf

 

Uit de gesprekken met de stad op 31 mei 2017

Verslag bijeenkomst 31 mei 2017.pdf

Toelichting op uitkomsten groepsgesprekken bijeenkomst.pdf

Initiatieven en ideeën van inwoners hoe ze betrokken willen worden bij de stad.pdf

Uit de gesprekken met de stad eind 2016 - begin 2017

Verslag Atelier Zwolle.pdf

Verslag stadsgesprekken eind 2016 - begin 2017.pdf

De stad in foto's

Strip the city - Fotoverslag.pdf