Sfeerbeeld Omgevingsvisie

peperbus iconOmgevingsvisie

Omgevingsvisie 'Ons Zwolle van morgen 2030': we houden van wat Zwolle Zwolle maakt.

Sfeerbeeld Omgevingsvisie

"Als je in Zwolle over straat loopt, dan kan je het aanraken, de ruimte. Ruimte om te denken in het Academiehuis, ruimte om te handelen op de Grote Markt. Ruimte om te geloven in jezelf, in anderen, in kerk, moskee, of synagoge. Ruimte om je te ontwikkelen op Windesheim, of Deltion. Ruimte om te wonen in Stadshagen of juist in Wythmen. Ruimte voor een biertje op het terras, ruimte om een robot te bouwen in de Spoorzone. Overal is er die ruimte."

Met deze zinnen begint wethouder Ed Anker zijn voorwoord in de Omgevingsvisie 'Ons Zwolle van morgen 2030.' En hij sluit af met:

"Als ik naar de toekomst van Zwolle kijk, dan voel ik ruimte. Een ruimte waar ik graag wil zijn en mijn kinderen wil laten opgroeien. En ik zie de ruimte om de uitdagingen van de toekomst samen aan te gaan voor meer Zwolse kwaliteit. Kortom voor meer Zwolle." 

Toekomstbeeld

De Omgevingsvisie "Ons Zwolle van morgen 2030' is door het college van burgemeester en wethouders aangeboden aan de gemeenteraad om deze vast te stellen. Maar waarom is er een Omgevingsvisie?

Een Omgevingsvisie is een toekomstbeeld waarmee een gemeente laat zien hoe de gemeente erover tien jaar uit kan zien. Dat toekomstbeeld gaat over de fysieke leefomgeving: alles dat we buiten zien en nodig is om te kunnen leven, wonen, werken, leren en ontspannen. Waarbij we de verbinding hebben gezocht en gevonden met sociale onderwerpen als bijvoorbeeld gezondheid. Door de buitenruimte bewust zo in te richten dat deze bijdraagt aan het verleiden of het uitnodigen van mensen om te bewegen. Met de Omgevingsvisie geven we richting, sturing en duidelijkheid hoe we Zwolle willen ontwikkelen. Zowel voor de Zwollenaar als voor onze partners waarmee we samen optrekken en investeren in een toekomstbestendig Zwolle. Zodat elke nieuwe ontwikkeling in Zwolle bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Voor iedereen die in Zwolle woont, werkt of bezoekt. Voor alles dat leeft in de natuur. Zo gebruiken we de ruimte én maken we ruimte voor dat wat we belangrijk vinden voor de generaties van nu en van de toekomst.

Dankzij Zwollenaren

De Tour de Zwolle, een sessie van vijf online gebiedswebinars en vier themawebinars, 122 zienswijzen op de ontwerp-Omgevingsvisie en veel persoonlijke gesprekken met Zwollenaren hebben deze Omgevingsvisie gemaakt tot een document waarin de kwaliteit van leven in onze gemeente voorop staat. 

De groei van de stad mag niet ten koste gaan van de vele kwaliteiten die Zwolle rijk is. Want dat Zwolle in ontwikkeling blijft, vinden Zwollenaren ook begrijpelijk. Maar de doorontwikkeling van stad en ommeland moet hand in hand gaan met het versterken en vergroten van de kwaliteit bij onderwerpen als natuur, cultuurhistorie, mobiliteit, wonen, klimaat en duurzame energie. Het college bedankt alle Zwollenaren voor hun inbreng. Zonder hen was het niet gelukt om te komen tot het voorliggende resultaat. Daar zijn we trots op!

Inhoud

Wil je weten wat in de Omgevingsvisie staat geschreven over jouw wijk, of wil je weten wat de strategische ontwikkelzones betekenen? Of ben je benieuwd naar hoogbouw? Kijk dan op de pagina Inhoud Omgevingsvisie. Daar staat in een korte samenvatting beschreven welke ontwikkelingen plaatsvinden.

We werken  doorlopend aan het verder verrijken van deze website.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle