Sfeerbeeld Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie "Ons Zwolle van morgen 2030' is 13 september 2021 door het college van burgemeester en wethouders aangeboden aan de gemeenteraad om deze vast te stellen.

Waarom is er een Omgevingsvisie?

Een Omgevingsvisie is een toekomstbeeld waarmee een gemeente laat zien hoe de gemeente erover tien jaar uit kan zien. Dat toekomstbeeld gaat over de fysieke leefomgeving: alles dat we buiten zien en nodig is om te kunnen leven, wonen, werken, leren en ontspannen. Waarbij we de verbinding hebben gezocht en gevonden met sociale onderwerpen als bijvoorbeeld gezondheid. Door de buitenruimte bewust zo in te richten dat deze bijdraagt aan het verleiden of het uitnodigen van mensen om te bewegen.

Met de Omgevingsvisie geven we richting, sturing en duidelijkheid hoe we Zwolle willen ontwikkelen. Zowel voor de Zwollenaar als voor onze partners waarmee we samen optrekken en investeren in een toekomstbestendig Zwolle. Zodat elke nieuwe ontwikkeling in Zwolle bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Voor iedereen die in Zwolle woont, werkt of bezoekt. Voor alles dat leeft in de natuur. Zo gebruiken we de ruimte én maken we ruimte voor dat wat we belangrijk vinden voor de generaties van nu en van de toekomst. 

Lees meer over de nationale Omgevingsvisieexterne-link-icoon en landelijke Omgevingswetexterne-link-icoon. Of bekijk de Omgevingsvisie van de provincie Overijsselexterne-link-icoon.

Samen met Zwollenaren

De Omgevingsvisie is opgesteld samen met Zwollenaren. Dit onder de noemer van de ‘Tour de Zwolle’. Dit bestond uit vijf online gebied-webinars en vier thema-webinars, 122 zienswijzen op de ontwerp-Omgevingsvisie en veel persoonlijke gesprekken met Zwollenaren hebben deze Omgevingsvisie gemaakt tot een document waarin de kwaliteit van leven in onze gemeente voorop staat.  

Uit het gesprek met de Zwollenaren kwam dat de groei van Zwolle niet ten koste mag gaan van de vele kwaliteiten die Zwolle rijk is. Want dat Zwolle in ontwikkeling blijft, vinden Zwollenaren ook begrijpelijk. Maar de doorontwikkeling van stad en ommeland moet hand in hand gaan met het versterken en vergroten van de kwaliteit bij onderwerpen als natuur, cultuurhistorie, mobiliteit, wonen, klimaat en duurzame energie.  

Wat staat er in de omgevingsvisie?

We hechten groot belang aan het goede leven voor de Zwolse inwoner en de kwaliteiten van de leefomgeving. Hier horen drie leidende ambities bij: 

  • Ambitie 1: Versterken van stedelijkheid en economie 
  • Ambitie 2: Zwolle is in 2050 klimaatbestendig en energieneutraal 
  • Ambitie 3: Vitale, solidaire, gezonde en duurzame stadsdelen  

De ambities zijn verder uitgewerkt in de ruimtelijke koers (zie hoofdstuk  4 Omgevingsvisie) en de Zwolse kwaliteiten (zie hoofdstuk 5 Omgevingsvisie). Wil je weten wat er hierover in de Omgevingsvisie geschreven staat? 

U kunt ook de hele inhoud van de Omgevingsvisieexterne-link-icoon terug lezen.

Aanvulling Omgevingsvisie

De wereld verandert snel. Maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Gemeente Zwolle is daarom continu bezig met het actueel houden van de Omgevingsvisie.  Momenteel werken wij aan een aanvulling op de in 2021 vastgestelde Omgevingsvisie. Belangrijke aanleiding hiervoor is een regionaal onderzoek naar de toekomst van de Regio Zwolle 2040.