Beheer en onderhoud

Een goede toegankelijkheid betekent ook dat de openbare ruimte voldoende schoon, heel en veilig is en blijft. De wijkbeheerders hebben hierin een belangrijke rol. Zij zijn het aanspreekpunt voor bewoners die vragen of opmerkingen hebben over de openbare ruimte in hun wijk. Ook signaleren zij situaties in de wijk waar (gebrek aan) toegankelijkheid een aandachtspunt is. Wanneer kleine gebreken geconstateerd worden, kunnen ze deze snel laten aanpassen.

Aanpassingen in de buitenruimte

Al dan niet tijdelijke aanpassingen in de buitenruimte moeten ook worden getoetst aan de richtlijnen voor toegankelijkheid. Het kan daarbij gaan om herstratingswerkzaamheden of groenonderhoud, maar ook om de uitgifte van een terrasvergunning.  Hierin ligt een belangrijke rol voor de operationeel beheerders van de gemeente, maar ook bij vergunningverleners en handhavers.

Ontwerprichtlijnen meenemen in onderhoud

De ontwerprichtlijnen gelden ook voor onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte. Om aan de richtlijnen te voldoen zal er soms een aangepast ontwerp gemaakt moet worden of voor andere materialen gekozen moeten worden. De beheeradviseurs van de gemeente hebben daarbij de verantwoordelijkheid om bij de beheertoets te controleren of er rekening is gehouden met de richtlijnen.