blok iconBerichten van Blik

Speciaal voor jonge ambtenaren heeft de gemeente Zwolle een leergang ontwikkeld. In deze leergang leren ze van alles over het reilen en zeilen binnen de gemeente Zwolle. Maar de leergang is ook, en dat is minstens zo belangrijk, gericht op persoonlijke ontwikkeling en groei. Coaching door Blik is een belangrijk onderdeel van de leergang.

De gemeente Zwolle maakt werk van jong talent! 

Wist je dat over circa vijf jaar veel medewerkers met pensioen gaan? 
Reden genoeg om te investeren in jong talent! 

De gemeente Zwolle is gestart met een ‘Leergang Jonge Ambtenaren’. 
Afgelopen jaar was de eerste editie. Negen jonge Zwolle collega’s namen deel aan verschillende trainingen en workshops behorend bij die leergang. Trainingen waarin ze praktische kennis opdeden over het reilen en zeilen bij de gemeente Zwolle.

Zo leerden ze bijvoorbeeld hoe ambtenaren en bestuurders samenwerken en weten ze nu van alles over Pfo’s, het college en de gemeenteraad. Maar de leergang is ook, en dat is minstens zo belangrijk, gericht op persoonlijke ontwikkeling en groei.

Er waren vijf intervisiebijeenkomsten met aandacht voor persoonlijk leiderschap en de deelnemers werden uitgedaagd om hun eigen kunnen, talenten & drijfveren te ontdekken.

Coaching door Blik

Je eigen talenten en drijfveren ontdekken, hoe doe je dat? Hier kan het centrum voor loopbaan en talent Blik bij helpen. De negen deelnemers kregen allemaal begeleiding van een gecertificeerd loopbaanadviseur van Blik.  

Dit korte coachingstraject begon met een TMA (Talenten Motivatie Analyse). 
De TMA-methode brengt drijfveren en talenten in beeld. Met de inzichten vanuit de TMA kun je onder andere toetsen of je huidige baan nog bij je past, en kun je ook onderzoeken hoe je je verdere loopbaan wilt inrichten. 

Iedere deelnemer kreeg een TMA-rapportage met waardevolle informatie over zichzelf. Na wat huiswerkopdrachten en tenminste drie coachgesprekken lukte het elke deelnemer om een persoonlijk profiel op te stellen met antwoorden op de vragen: wie ben ik, wat wil ik en wat wil/heb ik verder nog te ontwikkelen om daar te komen.

TerugBlik met Jort Heuver

Jort Heuver was één van de deelnemers van de eerste editie van de Leergang. Jort heeft Ruimtelijke Ontwikkeling & Mobiliteit gestudeerd aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Hij startte vorig jaar als verkeerskundig ontwerper bij de gemeente Zwolle. Lees het verhaal van Jort.

Medewerkers die binnen drie jaar de organisatie weer verlaten doen dat vaak omdat er onvoldoende aandacht was voor hun ontwikkeling en ambitie. Dat blijkt uit landelijk onderzoek. In Zwolle willen we het tij graag keren.

In Zwolle vinden wij het belangrijk dat medewerkers een goed beeld hebben van hun talenten. Want mensen functioneren het beste, leren het snelst en zijn het meest betrokken als ze werk doen dat aansluit bij hun persoonlijkheid. Naast een introductieprogramma krijgen alle nieuwe medewerkers daarom in hun eerste werkjaar een TMA (Talenten Motivatie Analyse) aangeboden.

Ook krijgen zij een gesprek met hun leidinggevende. Een gesprek met aandacht voor werkplezier, ontwikkeling en ambitie. 

Wat is TMA, en hoe werkt het? 

De TMA-methode brengt competenties, drijfveren en talenten in beeld. 

Voor de TMA ben je welkom bij het centrum voor loopbaan en talent Blik. 
Je vult online een uitgebreide vragenlijst in. Aan de hand van deze vragen brengt de TMA 22 drijfveren en 44 talenten in kaart, die worden beschreven in een rapport.

Dit TMA-rapport bespreek je met een gecertificeerde loopbaanadviseur van Blik. Samen vinden jullie antwoorden op vragen als: Doe ik werk dat bij mij past? Welke talenten heb ik? Op welk terrein wil ik mij verder ontwikkelen? 

In gesprek met je leidinggevende!

Na het korte traject bij Blik deel je het TMA-rapport met je leidinggevende en ga je het gesprek aan. Wat wil je bereiken het komende jaar? En wat kunnen we samen doen om daar te komen? Dit zijn voorbeelden van vragen die je leidinggevende aan jou kan stellen.

Ook is er in dit ambitiegesprek ruimte om afspraken te maken over je verdere loopbaan. Denk aan trainingen die je wilt doen of aan een accentverschuiving in werkzaamheden.

De TMA-resultaten zijn voor jou én je leidinggevende waardevolle input voor een mooi gesprek over jouw toekomst bij de gemeente Zwolle. Goed om te weten: jee leidinggevende gebruikt de TMA-rapportage alleen tijdens het ambitiegesprek, daarna verwijdert hij/zij deze. 

Contact

Ben jij in het afgelopen jaar in dienst gekomen van de gemeente Zwolle? En heb je nog geen TMA gehad? Aanmelden hiervoor kan via de Introtool. Dan gaat er via de Zwolle Academie een seintje naar Blik.  

Misschien werk je al langere tijd bij de gemeente Zwolle, maar heb je nog nooit een TMA gehad. Of misschien heb je andere vragen op het gebied van loopbaan en ontwikkeling? Ook jij bent welkom bij Blik. Je kunt bij Blik terecht als je bij de gemeente Zwolle werkt óf bij een van de Talentenregio-organisaties.