Bestuursinformatie

Er zijn onderwerpen die het college van burgemeester en wethouders zelfstandig mag afhandelen. Deze onderwerpen vindt u terug in de Besluitenlijst College. Er zijn ook zaken waarover de gemeenteraad beslist. Hiervoor maakt het college een voorstel aan de raad. Deze lijst van raadsvoorstellen vindt u in de Overdracht College-Raad.